Kørekort til lastbil

Kørekort til lastbil

Ajourføring for kranførere

Tilmeld dig KURSUSAGENTEN et andet sted på siden og modtag en e-mail når der oprettes nye hold.
Info om fag
49922 - Ajourføring for kranførere

Målgruppe: Faglærte og ufaglærte chauffører, der har eller søger beskæftigelse inden for transport af forskellige typer af kraner og som skal have opdateret deres chaufføruddannelsesbevis. Det anbefales, at deltageren tidligere har gennemført grundlæggende uddannelse - eller har erhvervserfaring inden for jobområdet.

Beskrivelse: På baggrund af tidligere gennemført grundlæggende uddannelse, og erfaring samt denne ajourføring, har deltageren opnået kendskab til nyeste regler og standarder indenfor:

- Krantyper og -opbygninger, drifts- og sikkerhedsmæssig kontrol af kraner
- Forebyggende vedligehold af kran- og anhugningsudstyr
- Anmeldelse og kranjournal
- Reglerne for anhugning/afhugning, herunder valg af korrekt hejsetilbehør og anhugningsgrej
- Risici forbundet med arbejde med mobile kraner
- Håndtering af betjeningskonsoller til manuelt- og fjernbetjente kraner
- Sikkerhedsbestemmelser ved opstilling, håndtering, nedpakning og transport med Mobile kraner
- Tur- og ruteplanlægning, herunder brug af GPS stemmestyring m.v.
- Stabilitetsforhold, jordbundsforhold, vurdering af forskellige underlags bæreevne, vind- og vejrforhold
- Særlige forhold på byggepladser samt tegningsforståelse
- Aflæse lastdiagrammer
- Ergonomi - forebyggelse af skader i muskler og led
- Lastsikring, opklodsning, af forskellige typer af gods og udstyr
- Understøtning af kranbil
- Tilladt akseltryk og tilladt totalvægt
- Sikkerhedsbestemmelser ved af- og påmontering af ekstraudstyr
- Arbejdsmiljølovens bestemmelser for førercertifikater og brug af personlige værne-/hjælpemidler
- Ajourføring af færdselsregler af særlig betydning for området
- Kundeservice og konflikthåndtering
Uddannelsens indhold følger i øvrigt de retningslinjer der fremgår af Færdelsstyrelsens gældende bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport
Uddannelsen vil, sammen med de øvrige moduler i den lovpligtige efteruddannelse, føre til at deltageren kan erhverve chaufføruddannelsesbevis.

Fagnummer: 49922 Ajourføring for kranførere Varighed: 2 dage Pris for ikke højtuddannet ansat: DKK 268,00 Pris for ledig eller højtuddannet ansat: DKK 2.527,20