AMU Syd

Ny taxilov - Uddannelsen tager kun 10 dage

23. jan 2018

2018 Ny Taxilov

Nye regler på taxi-området

Som du formentlig er bekendt med trådte de nye regler for erhvervelse af taxikørekort i kraft 1. januar 2018, og der stilles nu andre krav til chaufførerne.


Uddannelsen ændrer varighed, og indholdet får større fokus på de ”bløde” fag som f.eks. kundeservice. Desuden bortfalder Erhvervskørekortet til kategori B-ep og erstattes af et chaufførkort.

 

FAKTA OM ERHVERVELSE AF TAXIKØREKORTVarighed
10 dage (tidligere tog det 25 dage at tage et erhvervskørekort).

Chaufførkort
Erhvervskørekortet til kategori B-ep bortfalder, og førerkortet udskiftes med et chaufførkort udstedt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.
Krav til udstedelse af chaufførkortet er at kursisten:

  • skal være fyldt 21 år ved prøveaflæggelsen
  • skal have haft kørekort til kategori B (almindeligt kørekort) i mindst 3 år inden uddannelsen påbegyndes
  • skal opfylde sprogkravet Dansk niveau 2
  • kan forelægge gyldig lægeattest samt vandelsattest

Skærpet fokus
Emnerne trafiksikkerhed, kundeservice, kommunikation og konflikthåndtering bliver prioriteret i undervisningen. Derudover undervises der i arbejdsret, færdselslovgivning, arbejdsmiljø, ergonomi, førstehjælp, befordring af særlige grupper og i taxilovgivningen. 
Der indgår 6 kørelektioner i undervisningen. 

Hurtigere og simpel prøveprocedure
Prøven aflægges fremover hos AMU SYD, i stedet for hos sagkyndige hos politiet. 
Dette giver en meget mere smidig prøveaflæggelsesform til gavn for kursisterne, der kan blive afprøvet ved kursusafslutning.
Prøven aflægges hos en godkendt kørelærer, der ikke har deltaget i undervisningen af kursisten.

Kvalifikationsprøve
Kurset afsluttes, som tidligere, med en teoretisk kvalifikationsprøve.

 

Mere information

Du kan finde mere information på Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside www.taxilov.dk

Læs mere eller tilmeld dig taxikurset her >>

Kontakt os

ÅBNINGSTIDER OG ADRESSE

Telefontid 76 37 37 37

Mandag til torsdag 07:30 - 15:00
Fredag  07:30 - 14:00

AMU SYD Hovedafdeling
C F Tietgens Vej 6,
6000 Kolding
info@amusyd.dk
CVR: 10 08 52 92
EAN: 5798000553972