AMU Syd

CE-mærkning af bygningsstål

5. apr 2016

CE-maerkning (1)

Næste kursus den 10. maj 2016 - Tilmeld her...

 

På kun 5 dage kan I lære at håndtere lovkravet om kvalitetsstyring af svejsearbejdet i din virksomhed!

Det kan virke overvældende at sætte sig ind i kravene. Men det handler i sin enkelthed mest om svejsning, når din virksomhed skal beskrive kvalitetsstyringen. I skal ikke lære noget nyt og vanskeligt, men beskrive de ting, som virksomheden i forvejen gør. AMU SYD kan hjælpe jer godt i gang...

 

CE 

KRAV OM CE-MÆRKNING

I oplever i jeres smedevirksomhed, at bygherrer og rådgivere forlanger CE-mærkning af jeres stålkomponenter ved nye opgaver.
I synes, at det kan virke uoverskueligt at sætte jer ind i kravene.

I mangler måske en enkel måde at opnå kvalitetsmærkning, et færdigt system, en kvalitetsmanual og en tjekliste, så I opfylder hovedkravet til CE-mærkning af bygningsstål?

Med dette kursus gør AMU SYD dig i stand til – på KUN 5 dage - at håndtere lovkravet…

 

Hvordan

I GØR DET ALLEREDE...

I mangler blot at få det sat i system, blive certificeret og skaffe viden om, hvordan I efterfølgende håndterer det.

I ønsker at blive præsenteret for kravene på en letforståelig måde og søger et overblik over, hvordan I kan løse de lovpligtige dokumentationskrav, så det samtidig skaber værdi for jer, jeres virksomhed og jeres kunder.

 

valg af medarbejder

VÆLG EN MEDARBEJDER, DER SKAL VÆRE JERES SVEJSEKOORDINATOR ELLER KVALITETSANSVARLIGE

For at leve op til kravene i standarderne, er det nødvendigt at styre dette arbejde gennem en kvalitetsmanual.

I skal vælge en person i virksomheden, som skal have ansvaret for opbygningen af jeres kvalitetsstyringssystem.

Kom videre ved at ringe til AMU SYD PÅ TLF. 76 37 37 37 og book en plads på næste kursus!

eller TILMELD HER...

På kurset lærer deltageren at udarbejde og/eller forbedre en kvalitetsmanual ud fra de lovpligtige dokumentationskrav. Deltageren får også grundlæggende forstå- else for kvalitetsstyring i relation til specifik anvendelse og løbende evaluering af kvalitetssystemet gennem intern audit.

 

kursus1

KURSUS - 1. DEL (3 DAGE)

Kurset afholdes som et splitkursus på 3 og 2 dage. Det betyder, at du på kursets 1. del opnår stor praktisk og teoretisk viden, som du straks kan gå hjem og arbejde med i virksomheden.

Foruden præsentation af forskellige kvalitetsstyringssystemer, vil du også opleve, hvordan AMU SYDs svejsecenter håndterer kravene til CE-mærkning.

 

aha-virksomhed

HJEMME I VIRKSOMHEDEN (CA. 2-3 UGER)

Når du kommer hjem, bruger du din viden til at løse en konkret opgave i din virksomhed. Opgaven vil bestå af en konkret opgave, der aftales på kurset.

Dermed får du allerede efter 1. del opfyldt grundlæggende krav om kortlægning af problemstillinger/løsninger hos jeres egen virksomhed.

 

Kursus2

KURSUS - 2. DEL (2 DAGE)

Når du efter 2-3 uger kommer tilbage på skolen, gennemgår vi hjemmeopgaven. Det skal være hjælpen til at komme videre med den kvalitetsmanual, virksomheden skal ende ud i.

Der bliver også her mulighed for at dykke ned i helt konkrete problemstillinger – og få hjælp til løsninger, som hurtigt kan implementeres i Jeres hverdag.

 

Godt paa vej

JERES KVALITETSMANUAL OG CERTIFICERING ER GODT PÅ VEJ

Når jeres svejsekoordinator eller kvalitetsansvarlig har være på kursus, kan han opstille og udforme en kvalitetsmanual, der lever op til gældende regler. Han kan desuden gennemføre grundlæggende svejsekoordinering og kender kriterierne for godkendelse af svejsninger.

 

Klar-til-CE

NU KAN I STÅ PÅ EGNE BEN

Ved at anvende de værktøjer og arbejdsmetoder, I har lært på kurset, er det blot et spørgsmål om at fortsætte arbejdet frem mod færdiggørelse - så er I klar til certificering.

PRAKTISKE OPLYSNINGER:

  

KURSUSINDHOLD

• Valg af kvalitetsprofil og kvalitetsniveau i et svejseværksted

• Krav til personel, produktionskapabilitet og produktionsudstyr

• Kontraktgennemgang og teknisk evaluering

• Krav ved brug af eventuelle underleverandører

• Svejsekoordinering og korrekt brug af svejsespecifikationer

• Krav til inspektion og prøvning samt godkendelse af svejsninger

• Produktionsplanlægning herunder behov for procedurer og kvalificering

• Materialeindkøb, håndtering og dokumentation

• Krav ved afvigelser og korrigerende handlinger

• Krav til kalibrering

• Krav til identifikation og sporbarhed

• Rapportering og dokumentation

 

DELTAGELSE PÅ AMU-UDDANNELSE

Betingelserne for at deltage på AMU-uddannelse er forskellige i forhold til, hvordan din situation er på arbejdsmarkedet i den periode, du går på AMU-uddannelse.Se hvilke betingelser, der gælder for dig, på AMU SYDs hjemmeside www.amusyd.dk.

 

KOM MED PÅ NÆSTE KURSUS

Næste kursus starter tirsdag den 10. maj 2016 og er delt op i 2 perioder. Dette giver mulighed for at komme hjem i virksomheden og følge op...

1. periode (3 dage): 10.05.16 - 12.05.16
2. periode (2 dage): 31.05.16 - 01.06.16

TILMELD HER

 

UNDERVISERE MED STOR ERFARING

Underviserne på dette kursus har mange års erfaring i de specifikke områder, der undervises i.

Svejseteknisk

Den svejsetekniske del vil blive varetaget af AMU SYDs egne svejsespecialister, der er IWS uddannet samt DS/EN 9712 Niveau 2 VT Godkendte til vurdering af svejsninger.

Kvalitetsteknisk

Den kvalitetstekniske del vil blive varetaget af Flemming Kristensen, der foruden mange års erfaring som selvstændig konsulent inden for kvalitetsstyring, er IRCA certificeret Lead Auditor.

 

YDERLIGEREOPLYSNINGER OG SPØRGSMÅL:

Kursussekretær: Vibeke Pedersen | 76 37 37 43 | vip@amusyd.dk

Faglærer: Freddy Thomhav | 25 24 07 04 | frt@amusyd.dk

Kontakt os

ÅBNINGSTIDER OG ADRESSE

Telefontid 76 37 37 37

Mandag til torsdag 07:30 - 15:00
Fredag  07:30 - 14:00

AMU SYD Hovedafdeling
C F Tietgens Vej 6,
6000 Kolding
info@amusyd.dk
CVR: 10 08 52 92
EAN: 5798000553972