Evaluering  EUD

De gængse regler for evaluering via VIS KVALITET på AMU følges. Efter hvert modul i uddannelsesforløbet evaluerer den enkelte elev på de obligatoriske spørgsmål i evalueringsskemaet.

Opfølgning på evalueringen:

Det er uddannelseschefen, der checker niveauet for tilfredsheden med uddannelserne, deres faglige indhold samt hvilket output eleverne har fået som følge af indlæringen.

Hvis det viser sig, at der er en markant afvigelse fra den generelle tilfredshedsnorm på nedennævnte områder

  • undervisningen
  • det faglige niveau
  • AMU SYD som uddannelsessted

vil vi inden 14 dage efter uddannelsens afslutning tage aktion på dette område og undersøge årsagen hertil.

Ændringer, der har økonomiske konsekvenser eller afgørende indflydelse på kvalitet i undervisningen, vil blive forelagt chefgruppen.

Generelt foretager den ansvarlige uddannelseschef for plast en løbende stikprøvevis vurdering  af evalueringerne for at sikre at kvaliteten i de udbudte uddannelser er i orden.

 

Der karaktergives tillige efter hvert modul og karakteren er ligeledes en pejling af kvaliteten i undervisningen. Såfremt der gives karakter på 2 eller derunder, følger uddannelseschefen og relevant faglærer op og tager en snak med den enkelte kursist for at finde ud af, hvor det er gået galt.