AMU Syd
Lovpligtige kurser

Oversigt over lovpligtige kurser på AMU SYD

Lovpligtige kurser

Til visse arbejdsopgaver som fx. truckkørsel, stilladsarbejde, svejsning og bekæmpelse af ukrudt, kræves der særlige lovpligtige kurser og certifikater.

For at du kan skabe dig et overblik over alle de lovpligtige kurser du kan tage på AMU SYD, har vi lavet denne liste der er inddelt i brancher.

 


GAFFELTRUCK:

Gaffeltruck certifikatkursus B, 7dage (47592)

 


GARTNERI

Plantebeskyttelse i gartneri, sprøjtecertifikat (42389)

Sprøjtecertifikat, opfølgningskursus (40837) - Skal fornyes hvert 4. år

 


KRAN

Certifikat uddannelse C for kranførere (40558) 

Lastbilmonteret kran, certifikat D (47478)

Lastbilmonteret kran, certifikat E over 25 tm (47479)

 


PLAST

Personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater (43996)

Sikkerhed ved polyesterstøbning (40602)

Svejsning af tykvæggede plastmaterialer (43727)

Recert. af svejsning af tykvæggede plastmaterialer (42855) - Skal fornyes hvert 3. år

Svejsning af rørsystemer i plast (41981)

Recertificering af svejsning af rørsystemer i plast (41983) - Skal fornyes hvert 3. år                

Svejsning af plastplader (43940)

Recertificering af svejsning af plastplader (42858) - Skal fornyes hvert 3. år

Varmluft- og ekstrudersvejsning (43726)

Recertificering af varmluft- og ekstrudersvejsning (42856) - Skal fornyes hvert 2. år

Stuk-, muffe og elektrosvejsning (43697)

Recert. af stuk-, muffe- og elektrosvejsning (42857) - Skal fornyes hvert 2. år

Svejsning af polymermembraner (43971)

Recertificering af svejsning af polymermembraner (42859) - Skal fornyes hvert 3. år  

 


ISOLERING

Rulle- og bukkestillads - opstilling mv. (45566)

 


SVEJSNING

Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk - §17 (44530) 

Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj (45141)

 


TRANSPORT

EU-Efteruddannelse for buschauffører - obligatorisk del (40530) - Skal fornyes hvert 5. år

EU-Efteruddannelse for godschauffører - obligatorisk del (40848) - Skal fornyes hvert 5. år

EU-Efteruddannelse for godschauffører (47849) - Skal fornyes hvert 5. år

EU-Efteruddannelse for rute- og bybuschauffører (40527) - Skal fornyes hvert 5. år

ADR Grund- og Specialiseringskursus - Tank + Kl. 1 (47696) - Skal fornyes hvert 5. år

ADR Repetition - Grundkursus + Tank + Klasse 1 (47716)  - Skal fornyes hvert 5. år

ADR Grundkursus - Vejtransp. af farl. gods i emb. (46905) - Skal fornyes hvert 5. år

Vejen som arbejdsplads - certifikat (47136) - Skal fornyes hvert 5. år

Sikkerhedsuddannelse ved farligt gods (45259)

Dyretransport - kompetencebevis (45868)

Dyretransport - håndtering på samlesteder (45867)

Introduktion til offentlig servicetrafik (47874) 

Befordring af sygdoms- og alderssvækkede pas. (48104)

Befordring af fysisk handicappede passagerer (48105)

Personbefordring med bus (40531)

Grundlæggende kvalifikation - bus (40544)

Personbefordring med taxi (46927)

Kvalifikation til taxi (46926)

Godstransport med lastbil (47854)

Intensiv grundlæggende kval.udd. – lastbil (47855)

 

Kontakt os

ÅBNINGSTIDER OG ADRESSE

Telefontid 76 37 37 37

Mandag til torsdag 07:30 - 15:00
Fredag  07:30 - 14:00

AMU SYD Hovedafdeling
C F Tietgens Vej 6,
6000 Kolding
info@amusyd.dk
CVR.nr: 10 08 52 92