AMU Syd

Kompetencefonde

Økonomisk tilskud

Kompetencefonde

 

Alle ansatte på overenskomst har mulighed for at bruge midler fra en kompetencefond til efteruddannelse. 

Formålet med kompetencefonde er at give virksomheder og medarbejdere mulighed for at søge penge til efteruddannelse, så medarbejderne bevarer og styrker deres jobmuligheder på arbejdsmarkedet. 

Hvem kan søge?

Ved langt de fleste kompetencefonde kræves det, at ansøgningen udfyldes af både medarbejdere og virksomheder, inden den sendes.

Det er individuelt, hvordan virksomhederne vælger at håndtere deltagerbetaling og ansøgning om VEU-godtgørelse. Nogle virksomheder vælger selv at administrere det hele. I andre virksomheder må medarbejderne selv søge, evt. med hjælp fra tillidsmanden.

Du skal søge inden du starter på uddannelsen

Man skal altid søge godkendelse fra kompetencefonden inden du starter uddannelse. Vær opmærksom på, at du ikke kan få bevilling med tilbagevirkende kraft. Forventet behandlingstid er 2-3 dage på godkendte kurser. På ikke-godkendte kurser er behandlingstiden 5-6 uger.

Vi kan hjælpe DIG med…

  • Vejledning om hvilke regler der er, og hvilke tilskudsmuligheder virksomheden/du har
  • Vejledning om hvad der skal til, for at ansøge om midler fra en kompetencefond
  • Hjælp/guide til ansøgning om VEU-godtgørelse
  • Scanning af beviser og fakturaer, således de let kan sendes videre til kompetencefonden.

 


Hvem skal jeg ringe til?

 
Klik på en branche:

FØDEVAREHYGIEJNE | GAFFELTRUCK GARTNERIISOLERING KRAN LAGER OG LOGISTIKMEDARBEJDERUDVIKLING
PLASTUDDANNELSERPROCES RENGØRINGSSERVICE SKADESERVICE SVEJSEKURSER TRANSPORT

 


Branche: Fødevarehygiejne

Kompentecefond: IKUF, DLL og Serviceforbundets Uddannelsesfond. Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets kompentenceudviklingsfons (HRT). Servicebranchens Udviklingsfond.

Ansvarlig: Vibeke Pedersen | 76 37 37 43 | vip@amusyd.dk


Branche: Gaffeltruck

Kompentecefond: IKUF, Transport og Lagerområdets Kompentenceudviklingsfond.

Ansvarlig: Vibeke Pedersen | 76 37 37 43 | vip@amusyd.dk


Branche: Gartneri

Kompentecefond: IKUF, Anlægsgartnerfagets Kompentencefond, Mejeribrugets Uddannelsesfond.

Ansvarlig: Ane Pedersen | 76 37 37 91 | ap@amusyd.dk


Branche: Isolering

Kompentecefond: Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond (B&A), Håndværkets Udviklingsfond, Isoleringsbranchens Udviklingsfond.

Ansvarlig: Vibeke Pedersen | 76 37 37 43 | vip@amusyd.dk


Branche: Kran

Kompentecefond: IKUF, Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond (B&A),Håndværkets Udviklingsfond

Ansvarlig: Vibeke Pedersen | 76 37 37 43 | vip@amusyd.dk


Branche: Lager og logistik

Kompentecefond: IKUF, Transport og Lagerområdets Kompentenceudviklingsfond.

Ansvarlig: Vibeke Pedersen | 76 37 37 43 | vip@amusyd.dk


Branche: Medarbejderudvikling

Kompentecefond: IKUF

Ansvarlig: Ane Pedersen | 76 37 37 91 | ap@amusyd.dk


Branche: Plastuddannelser

Kompentecefond: IKUF

Ansvarlig: Ane Pedersen | 76 37 37 91 | ap@amusyd.dk


Branche: Proces

Kompentecefond: IKUF

Ansvarlig: Ane Pedersen | 76 37 37 91 | ap@amusyd.dk


Branche: Rengøringsservice

Kompentecefond: IKUF, DLL og Serviceforbundets Uddannelsesfond, Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Kompentenceudviklingsfon (HRT), Servicebranchens Udviklingsfond.

Ansvarlig: Vibeke Pedersen | 76 37 37 43 | vip@amusyd.dk


Branche: Skadeservice

Kompentecefond: IKUF, DLL og Serviceforbundets Uddannelsesfond, Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Kompentenceudviklingsfon (HRT), Servicebranchens Udviklingsfond.

Ansvarlig: Vibeke Pedersen | 76 37 37 43 | vip@amusyd.dk


Branche: Svejsekurser

Kompentecefond: IKUF, Kompetencefonde (DE), DS Håndværk og Industri.

Ansvarlig: Vibeke Pedersen | 76 37 37 43 | vip@amusyd.dk


Branche: Transport

Kompentecefond: IKUF, Transport og Lagerområdets Kompentenceudviklingsfond, Handels-, Transport- og Servicesektorens Kompetenceudviklingsfond (HTS).

Ansvarlig: Vibeke Pedersen | 76 37 37 43 | vip@amusyd.dk


 

Få mere at vide

Er I flere på virksomheden, som gerne vil høre om, hvordan I kommer i gang med at bruge kompetenceudviklingsfondene til efteruddannelse, så book et møde hos vores uddannelseskonsulent: 

Ole Møller | 25 24 07 30 | olm@amusyd.dk

Kirsten Danielsen | 25 24 07 32 | kid@amusyd.dk

Kontakt os

ÅBNINGSTIDER OG ADRESSE

Telefontid 76 37 37 37

Mandag til torsdag 07:30 - 15:00
Fredag  07:30 - 14:00

AMU SYD Hovedafdeling
C F Tietgens Vej 6,
6000 Kolding
info@amusyd.dk
CVR: 10 08 52 92
EAN: 5798000553972