AMU Syd
EUV - over 25 år

EUV - over 25 år - TEKNISK ISOLATØR

Teknisk Isolatoer Eud Amu Syd Erhvervsuddannelse Topbanner 1 Euv Over 25 Aar

 

TEKNISK ISOLATØR - EUV, voksen erhvervsuddannelse for dig der over 25 år

Hvis du er fyldt 25 år kan du tage en særligt tilrettelagt erhvervsuddannelse for voksne (EUV).

 

ADGANGSKRAV

Adgangskravene for at blive optaget på EUV er de samme som for optagelse på EUD (erhvervsuddannelse for unge). Det betyder, at du skal have opnået et karaktergennemsnit i grundskolen på mindst 02 i både dansk og matematik for at blive optaget på grundforløbets 2. del.

Kravet om et karaktergennemsnit gælder dog ikke, hvis du har en uddannelsesaftale.

Hvis du har 2 års relevant erhvervserfaring, og opfylder adgangskravene, kan du optages direkte på hovedforløbet, men skal først afklares gennem en RKV. Ellers skal du på et afkortet grundforløb 2.

Hvis du ikke har 2 års relevant erfaringserfaring betyder det som udgangspunkt, at du skal opfylde de samme adgangskrav som hos de unge under 25.

For at starte på EUV skal du kontakte AMU SYD.

 

RKV - RealKompetenceVurdering

Hele din uddannelse tilrettelægges på baggrund af din realkompetencevurdering, dvs. en vurdering af den uddannelse og erfaring, du allerede har.

 

UDDANNELSESAFTALE

For at komme på hovedforløbet skal du have en uddannelsesaftale. Aftalen kan indgås på et hvilket som helst tidpunkt i grundforløb 2, og vil have individuel varighed.

 

PRAKTIKPLADS

I praktiktiden bliver du oplært i de arbejdsopgaver, som hører til uddannelsen. Praktikken foregår på en arbejdsplads.

Du skal selv finde praktikpladsen og indgå en skriftlig uddannelsesaftale med praktikstedet. På hjemmesiden www.praktikpladsen.dk kan du finde oplysninger om praktikpladssituationen for uddannelsen til teknisk isolatør. Du kan også se, hvilke virksomheder, der er godkendt til at ansætte elever, og hvilke der har opslået ledige praktikpladser.

 

GRUNDFORLØB

Grundforløb - GF2

Du skal have max. 20 ugers undervisning på grundforløb 2:

  • Matematik på F-niveau
  • Teknologi på F-niveau
  • Førstehjælp
  • Brandbekæmpelse
  • Rulle- og bukkestillads
  • Faglig grundforløbsundervisning (isolering)

 
HOVEDFORLØBET

Hovedforløbet er fastsat til 5 perioder af 5 ugers varighed. Hele uddannelsen vil således vare fra 3 år og 9 måneder til 4 år og 3 måneder, inklusive grundforløbet.

 

VIDEREUDDANNELSE

Når du er færdig som teknisk isolatør har du flere muligheder for videreuddannelse. Du kan søge optagelse på følgende erhvervsakademiuddannelser:

  • Byggekoordinator
  • Energiteknolog


Samt på følgende professionsbacheloruddannelse:

  • Bygningskonstruktør

Du kan også videreuddanne dig inden for en erhvervsakademiuddannelse efter eget valg. Du skal opfylde uddannelsens adgangskrav, dvs. have opnået de specifikke fag og niveauer, som den enkelte uddannelse kræver, inden du søger optagelse.

 


Har du spørgsmål til uddannelsen?

Kontakt Vibeke Pedersen på tlf. 76 37 37 43 eller mail vip@amusyd.dk

Kontakt os

ÅBNINGSTIDER OG ADRESSE

Telefontid 76 37 37 37

Mandag til torsdag 07:30 - 15:00
Fredag  07:30 - 14:00

AMU SYD Hovedafdeling
C F Tietgens Vej 6,
6000 Kolding
info@amusyd.dk
CVR: 10 08 52 92
EAN: 5798000553972