AMU Syd
Svejsning Icon

Svejsning

CE-mærkning af bygningsstål

Kvalitetsstyring af svejsearbejde

Kvalitetsstyring af svejsearbejde

Info

Kursusnr.: 46981
Varighed: 5,0

Målgruppe

Personer i amu-udviklingsgruppen som arbejder med certificeret svejsearbejde, herunder beskrivelse af kvalitetsmanualer. Jævnfør Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser kræver deltagelse i kurset, at deltagerne har uddannelsesbevis fra uddannelsen 44530 Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk.

Formål

Deltageren får værktøjer til udarbejdelse af kvalitetsmanual for certificeret svejsearbejde

Indhold

Deltageren har på baggrund af produktionsforløb kendskab til at opstille og udforme en kvalitetsmanual for kvalitetsstyring af et produktionsforløb i et svejseværksted i henhold til reglerne i DS/EN 1090 serien, hvor der ifølge bygningsreglementet BR-10 stilles krav om kvalitetsstyring ved udførelse af arbejde på bygningskonstruktioner i stål og aluminium.Deltageren har indsigt i hvordan en kvalitetsmanual opbygges, så den tilgodeser kravene til væsentlige svejserelaterede opgaver iht. DS/EN ISO 3834 serien, samt beskriver de jobfunktioner som kræves i svejsekoordinering af svejsearbejdet iht. DS/EN ISO 14731. Kvalitetsmanualen skal indeholde relevante procedurebeskrivelser, henvisninger til relevante normer og standarder, og skal som et minimum indeholde, følgende punkter: Valg af kvalitetsprofil og kvalitetsniveau for et svejseværkstedKrav til personel, produktionskapabilitet og produktionsudstyrKontrakt gennemgang og teknisk evaluering Krav ved brug af eventuelle underleverandørerKrav til inspektion og prøvningProduktionsplanlægning herunder behov for procedurer og kvalificeringMaterialeindkøb, håndtering og dokumentationKrav ved afvigelser og korrigerende handlingerKrav til evt. kalibreringKrav til identifikation og sporbarhedRapportering og dokumentation Endvidere har deltageren grundlæggende forståelse for kvalitetsstyring i relation til specifik anvendelse og løbende evaluering af kvalitetssystemet gennem intern audit

Kvalitetsstyring af svejsearbejde

Kvalitetsstyring af svejsearbejde

Info

Kursusnr.: 46981
Varighed: 5,0

Målgruppe

Personer i amu-udviklingsgruppen som arbejder med certificeret svejsearbejde, herunder beskrivelse af kvalitetsmanualer. Jævnfør Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser kræver deltagelse i kurset, at deltagerne har uddannelsesbevis fra uddannelsen 44530 Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk.

Formål

Deltageren får værktøjer til udarbejdelse af kvalitetsmanual for certificeret svejsearbejde

Indhold

Deltageren har på baggrund af produktionsforløb kendskab til at opstille og udforme en kvalitetsmanual for kvalitetsstyring af et produktionsforløb i et svejseværksted i henhold til reglerne i DS/EN 1090 serien, hvor der ifølge bygningsreglementet BR-10 stilles krav om kvalitetsstyring ved udførelse af arbejde på bygningskonstruktioner i stål og aluminium.Deltageren har indsigt i hvordan en kvalitetsmanual opbygges, så den tilgodeser kravene til væsentlige svejserelaterede opgaver iht. DS/EN ISO 3834 serien, samt beskriver de jobfunktioner som kræves i svejsekoordinering af svejsearbejdet iht. DS/EN ISO 14731. Kvalitetsmanualen skal indeholde relevante procedurebeskrivelser, henvisninger til relevante normer og standarder, og skal som et minimum indeholde, følgende punkter: Valg af kvalitetsprofil og kvalitetsniveau for et svejseværkstedKrav til personel, produktionskapabilitet og produktionsudstyrKontrakt gennemgang og teknisk evaluering Krav ved brug af eventuelle underleverandørerKrav til inspektion og prøvningProduktionsplanlægning herunder behov for procedurer og kvalificeringMaterialeindkøb, håndtering og dokumentationKrav ved afvigelser og korrigerende handlingerKrav til evt. kalibreringKrav til identifikation og sporbarhedRapportering og dokumentation Endvidere har deltageren grundlæggende forståelse for kvalitetsstyring i relation til specifik anvendelse og løbende evaluering af kvalitetssystemet gennem intern audit

Kontakt os

ÅBNINGSTIDER OG ADRESSE

Telefontid 76 37 37 37

Mandag til torsdag 07:30 - 15:00
Fredag  07:30 - 14:00

AMU SYD Hovedafdeling
C F Tietgens Vej 6,
6000 Kolding
info@amusyd.dk
CVR: 10 08 52 92
EAN: 5798000553972