AMU Syd
Svejsning Icon

Svejsning

§17 kursus (tidligere §26)

Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk (F/I)

Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk (F/I)

Info

Kursusnr.: 48584
Varighed: 2,0
Pris: kr. 236,00

Målgruppe

Uddannelsens primære målgruppe er ufaglærte og faglærte med dansk som andetsprog, der ønsker at arbejde med svejsning og termisk skæring. Uddannelsen kan med fordel tages af ufaglærte og faglærte med dansk som førstesprog, der har behov for mere tid til praktiske øvelser for at kunne bestå certifikatprøven.

Formål

Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk er den lovpligtige uddannelse, der skal tages inden kursisten kan begynde på den praktiske svejseuddannelse. Dette kursus er udviklet specielt til flygtninge, men kan med fordel også tages af etniske danskere, der har behov for mere tid til praktiske øvelser for at kunne bestå certifikatprøven.

Indhold

Deltageren har et grundlæggende kendskab til den danske model for ansvar og tilsyn på arbejdsmiljøområdet.Deltageren har kendskab til relevante arbejdsmiljøpåvirkninger, sundhedsrisici og foranstaltninger ved svejsning og termisk skæring (plasmaskæring, laserskæring og flammeskæring), herunder kravene i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1795 af 18. december 2015 om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer.Deltageren har teoretisk viden om arbejdsmiljømæssige forhold, regler og krav, der har betydning ved svejsning og termisk skæring samt slibning i tilknytning hertil, på følgende områder:1. Luftforurening ved svejsning, termisk skæring og slibning, herunder:Røg, støv og gasarterForureningens art og mængde, afhængig af proces 2. Sundhedsrisici ved luftforurening, herunder:Irritation af luftveje og hudKronisk bronkitisAstmaManganisme KræftReproduktionsskaderAllergiGrænseværdierAnmeldelse af arbejdsbetingede lidelser og skader 3. Foranstaltninger til forureningsbekæmpelse, herunder:Regler for ventilation ¿ punkt-, proces- og rumventilationUdformning, brug og vedligeholdelse af punkt- og procesudsugningSubstitutionRegler for brug af åndedrætsværn 4. Optisk stråling, herunder:Risici for skader på øjne og hudPersonlige værnemidler i form af øjenværn, handsker m.v. 5. Personlige værnemidler - genereltØjenværnHøreværnBrug af åndedrætsværnHandskerSkødeskindBeskyttelsesærmerBeskyttelsesfodtøj 6. El sikkerhed, herunder:El-risici ved svejsning samt plasma- og laserskæringRegler for svejseudstyr samt plasma- og laserskæreanlæg 7. Særlige arbejdspladsforanstaltninger, herunder:Kræftbekendtgørelsens krav til arbejdspladsforanstaltninger ¿ herunder afgrænsning og mærkning med skilte samt ryge- og spiseforholdForholdsregler ved arbejde i lukkede rumSidemandseffektOpbevaring af personlige værnemidlerSikkerhedsorganisationen i virksomheden I forbindelse med punkt 3, 5 og 7 skal der indgå demonstration

Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk (F/I)

Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk (F/I)

Info

Kursusnr.: 48584
Varighed: 2,0
Pris: kr. 236,00

Målgruppe

Uddannelsens primære målgruppe er ufaglærte og faglærte med dansk som andetsprog, der ønsker at arbejde med svejsning og termisk skæring. Uddannelsen kan med fordel tages af ufaglærte og faglærte med dansk som førstesprog, der har behov for mere tid til praktiske øvelser for at kunne bestå certifikatprøven.

Formål

Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk er den lovpligtige uddannelse, der skal tages inden kursisten kan begynde på den praktiske svejseuddannelse. Dette kursus er udviklet specielt til flygtninge, men kan med fordel også tages af etniske danskere, der har behov for mere tid til praktiske øvelser for at kunne bestå certifikatprøven.

Indhold

Deltageren har et grundlæggende kendskab til den danske model for ansvar og tilsyn på arbejdsmiljøområdet.Deltageren har kendskab til relevante arbejdsmiljøpåvirkninger, sundhedsrisici og foranstaltninger ved svejsning og termisk skæring (plasmaskæring, laserskæring og flammeskæring), herunder kravene i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1795 af 18. december 2015 om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer.Deltageren har teoretisk viden om arbejdsmiljømæssige forhold, regler og krav, der har betydning ved svejsning og termisk skæring samt slibning i tilknytning hertil, på følgende områder:1. Luftforurening ved svejsning, termisk skæring og slibning, herunder:Røg, støv og gasarterForureningens art og mængde, afhængig af proces 2. Sundhedsrisici ved luftforurening, herunder:Irritation af luftveje og hudKronisk bronkitisAstmaManganisme KræftReproduktionsskaderAllergiGrænseværdierAnmeldelse af arbejdsbetingede lidelser og skader 3. Foranstaltninger til forureningsbekæmpelse, herunder:Regler for ventilation ¿ punkt-, proces- og rumventilationUdformning, brug og vedligeholdelse af punkt- og procesudsugningSubstitutionRegler for brug af åndedrætsværn 4. Optisk stråling, herunder:Risici for skader på øjne og hudPersonlige værnemidler i form af øjenværn, handsker m.v. 5. Personlige værnemidler - genereltØjenværnHøreværnBrug af åndedrætsværnHandskerSkødeskindBeskyttelsesærmerBeskyttelsesfodtøj 6. El sikkerhed, herunder:El-risici ved svejsning samt plasma- og laserskæringRegler for svejseudstyr samt plasma- og laserskæreanlæg 7. Særlige arbejdspladsforanstaltninger, herunder:Kræftbekendtgørelsens krav til arbejdspladsforanstaltninger ¿ herunder afgrænsning og mærkning med skilte samt ryge- og spiseforholdForholdsregler ved arbejde i lukkede rumSidemandseffektOpbevaring af personlige værnemidlerSikkerhedsorganisationen i virksomheden I forbindelse med punkt 3, 5 og 7 skal der indgå demonstration

Kontakt os

ÅBNINGSTIDER OG ADRESSE

Telefontid 76 37 37 37

Mandag til torsdag 07:30 - 15:00
Fredag  07:30 - 14:00

AMU SYD Hovedafdeling
C F Tietgens Vej 6,
6000 Kolding
info@amusyd.dk
CVR: 10 08 52 92
EAN: 5798000553972