AMU Syd
Skade Icon

Skadeservice

Skadeservice

Skadedokumentation, hygiejne, vand, fugt, skimmel

Grundlæggende rengøringshygiejne

Info

Kursusnr.: 46549
Varighed: 1,0
Pris: kr. 118,00

Målgruppe

Arbejdsmarkedsuddannelsen er rettet mod rengøringsassistenter

Formål

Du får en basisviden om mikroorganismer og smitteveje, så du kan tage de nødvendige hensyn i planlægning og udførelse af det daglige rengøringsarbejde og undgå smittespredning i virksomheden.

Indhold

Deltageren har en basisviden om mikroorganismer og smitteveje, så de kan tage de nødvendige hensyn i deres planlægning og udførelse af det daglige rengøringsarbejde.Deltagerne kan genkende berøringspunkter og kender til vigtigheden af at holde en høj standard for at undgå smittespredning i virksomheden.Deltageren kan udvise en god personlig hygiejne.

Rengøring og skadeservice: Skade dokumentation

Info

Kursusnr.: 46533
Varighed: 2,0
Pris: kr. 236,00

Målgruppe

Arbejdsmarkedsuddannelsen er rettet mod rengøringsassistenter og sanitører.

Formål

Du lærer at definere skadeårsag og skadeomfang samt foretage rapportering med tilhørende billeddokumentation til involverede parter. Du lærer at anvende fastprisaftaler og vejledning til følgeskadebekæmpelse (Forsikring & Pension). Desuden lærer du at anvende regler og retningslinjer for brug af udstyr til konkret opgaveløsning.

Indhold

Deltageren kan definere skadeårsag og skadeomfang samt foretage rapportering med tilhørende billeddokumentation til involverede parter. Med baggrund i viden om kunde- og beredskabsaftaler kan deltageren anvende fastprisaftaler og vejledning til følgeskadebekæmpelse (Forsikring & Pension). Deltageren kan anvende regler og retningslinjer for brug af udstyr til konkret opgaveløsning. Desuden kan deltageren med baggrund i grundlæggende viden om korrosion risikovurdere og håndtere dette. Endelig kan deltageren med baggrund i grundlæggende viden om opgavetyper gennemføre en situationsbestemt dialog.

Rengøring og skadeservice: Vand, fugt, skimmel

Info

Kursusnr.: 46532
Varighed: 2,0
Pris: kr. 236,00

Målgruppe

Arbejdsmarkedsuddannelsen er rettet mod rengøringsassistenter og sanitører

Formål

Du lærer at foretage initial- og afsluttende rapportering med tilhørende billeddokumentation vedrørende vand, fugt og skimmel til involverede parter. Du lærer at anvende grundlæggende affugtningsprincipper og -materiel i forhold til forskellige vand- og fugtskadetyper.

Indhold

Deltageren kan foretage initial- og afsluttende rapportering med tilhørende billeddokumentation vedrørende vand, fugt og skimmel til involverede parter. Deltageren kan anvende grundlæggende affugtningsprincipper og -materiel i forhold til forskellige vand- og fugtskadetyper.Deltageren kan anvende fugtmålingsmetoder og udstyr. Desuden kan deltageren grundlæggende identificere risiko for skimmelsvamp, herunder forebyggelse, desinficering og klargøring til endelig skimmelafrensning.

Skadedokumentation, hygiejne, vand, fugt, skimmel

Grundlæggende rengøringshygiejne

Info

Kursusnr.: 46549
Varighed: 1,0
Pris: kr. 118,00

Målgruppe

Arbejdsmarkedsuddannelsen er rettet mod rengøringsassistenter

Formål

Du får en basisviden om mikroorganismer og smitteveje, så du kan tage de nødvendige hensyn i planlægning og udførelse af det daglige rengøringsarbejde og undgå smittespredning i virksomheden.

Indhold

Deltageren har en basisviden om mikroorganismer og smitteveje, så de kan tage de nødvendige hensyn i deres planlægning og udførelse af det daglige rengøringsarbejde.Deltagerne kan genkende berøringspunkter og kender til vigtigheden af at holde en høj standard for at undgå smittespredning i virksomheden.Deltageren kan udvise en god personlig hygiejne.

Rengøring og skadeservice: Skade dokumentation

Info

Kursusnr.: 46533
Varighed: 2,0
Pris: kr. 236,00

Målgruppe

Arbejdsmarkedsuddannelsen er rettet mod rengøringsassistenter og sanitører.

Formål

Du lærer at definere skadeårsag og skadeomfang samt foretage rapportering med tilhørende billeddokumentation til involverede parter. Du lærer at anvende fastprisaftaler og vejledning til følgeskadebekæmpelse (Forsikring & Pension). Desuden lærer du at anvende regler og retningslinjer for brug af udstyr til konkret opgaveløsning.

Indhold

Deltageren kan definere skadeårsag og skadeomfang samt foretage rapportering med tilhørende billeddokumentation til involverede parter. Med baggrund i viden om kunde- og beredskabsaftaler kan deltageren anvende fastprisaftaler og vejledning til følgeskadebekæmpelse (Forsikring & Pension). Deltageren kan anvende regler og retningslinjer for brug af udstyr til konkret opgaveløsning. Desuden kan deltageren med baggrund i grundlæggende viden om korrosion risikovurdere og håndtere dette. Endelig kan deltageren med baggrund i grundlæggende viden om opgavetyper gennemføre en situationsbestemt dialog.

Rengøring og skadeservice: Vand, fugt, skimmel

Info

Kursusnr.: 46532
Varighed: 2,0
Pris: kr. 236,00

Målgruppe

Arbejdsmarkedsuddannelsen er rettet mod rengøringsassistenter og sanitører

Formål

Du lærer at foretage initial- og afsluttende rapportering med tilhørende billeddokumentation vedrørende vand, fugt og skimmel til involverede parter. Du lærer at anvende grundlæggende affugtningsprincipper og -materiel i forhold til forskellige vand- og fugtskadetyper.

Indhold

Deltageren kan foretage initial- og afsluttende rapportering med tilhørende billeddokumentation vedrørende vand, fugt og skimmel til involverede parter. Deltageren kan anvende grundlæggende affugtningsprincipper og -materiel i forhold til forskellige vand- og fugtskadetyper.Deltageren kan anvende fugtmålingsmetoder og udstyr. Desuden kan deltageren grundlæggende identificere risiko for skimmelsvamp, herunder forebyggelse, desinficering og klargøring til endelig skimmelafrensning.

Kontakt os

ÅBNINGSTIDER OG ADRESSE

Telefontid 76 37 37 37

Mandag til torsdag 07:30 - 15:00
Fredag  07:30 - 14:00

AMU SYD Hovedafdeling
C F Tietgens Vej 6,
6000 Kolding
info@amusyd.dk
CVR: 10 08 52 92
EAN: 5798000553972