AMU Syd
Lager Icon

Lager og logistik

Gaffeltruck

Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage - TYSK

Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage – Tysk

Gaffeltruck certifikatkursus B har til formål at lære deltagerne at føre og betjene forskellige typer gaffeltrucks og en selvkørende gaffelstabler med forskellig opbygning og udstyr efter gældende sikkerhedsbestemmelser ved transport af varierende godstyper på ramper, i reolgange, snævre rum og lagerhaller i overensstemmelse med færdselslovens krav.

Uddannelsen indeholder de emner, der er nødvendige for at deltagerne kan tilegne sig de kvalifikationer, som kræves i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser for at føre og betjene gaffeltrucks og gaffelstablere. Uddannelsen omfatter også certifikatprøven.

Efter endt uddannelse kan deltageren transportere alle former for gods på gaffeltrucks og selvkørende gaffelstablere samt vedligeholde de samme gaffeltrucks og gaffelstablere.

DETTE KURSUS UNDERVISES PÅ TYSK!

 

Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage

Info

Kursusnr.: 47592
Varighed: 7,0

Målgruppe

Deltagerne skal være fyldt 18 år og kunne fremvise enten et gyldigt kørekort eller en tilfredsstillende lægeattest (Sundhedsstyrelsens blanket til helbredsmæssige oplysninger ved udstedelse af kørekort).

Formål

Efter uddannelsen kan deltagerne føre og betjene gaffeltrucks og selvkørende gaffelstablere, foretage daglig vedligeholdelse af gaffeltrucks og gaffelstablere.

Indhold

Deltageren kan efter gennemført uddannelse føre og betjene forskellige typer gaffeltrucks (eldrevne og gas-/dieseldrevne), og en selvkørende gaffelstabler, med forskellig opbygning og udstyr efter gældende sikkerhedsbestemmelser ved transport af varierede godstyper, på ramper, i reolgange, snævre rum og lagerhaller i overensstemmelse med færdselslovens krav. Deltageren kan: ·  Foretage korrekt stuvning, optagning og afsætning af forskelligt gods i forskellige          højder i forskellige reoltyper i container og på lad, samt udføre blokstabling ¿ herunder vælge egnet løfteudstyr og lastbærer. ·  Udføre de eftersyn, som gaffeltruckføreren er ansvarlig for, og har viden om hvor ofte gaffeltrucken skal efterses og vedligeholdes. ·  Anvende leverandørens brugsanvisning i det daglige arbejde med gaffeltruck i forhold til at opnå det nødvendige kendskab til den/de konkrete maskine(r), der anvendes. ·  Anvende sin viden om risici forbundet med at arbejde med gaffeltrucks og gaffelstablere, herunder gaffeltruckens/gaffelstablerens opbygning og sikkerhedsanordninger samt den beregnede anvendelse og anvendelsesbegrænsninger af de forskellige trucktyper. ·  Aflæse forskellige typer belastningsdiagrammer på en sikker og forsvarlig måde, herunder vurdere byrdens vægt og tyngdepunktets placering samt vide om byrden ligger stabilt, inden der løftes. ·  Arbejde aktivt med eget arbejdsmiljø/ergonomi, elementær brandbekæmpelse og førstehjælp i forbindelse med at føre og betjene gaffeltrucks og gaffelstablere.   Uddannelsen indeholder de emner, der er nødvendige for at deltagerne kan tilegne sig de kvalifikationer, som kræves i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser (BEK 1088 af 28/11/2011) for at føre og betjene gaffeltrucks og gaffelstablere. Uddannelsen omfatter tillige certifikatprøven, der aflægges i henhold nævnte bekendtgørelse som fastlagt i censorvejledningen for denne certifikattype.

 

Gabelstapler-Zertifikat Kurs B, 7 Tage – Deutsch

Dieser Gabelstapler Kurs vermittelt den Teilnehmern, wie sie verschiedene Arten von Gabelstablern unterschiedlicher Bauart und Ausstattung entsprechend den aktuellen Sicherheitsbestimmungen für den Transport verschiedenster Güterarten auf Rampen, Schienen, engen Plätzen und Lagerhallen gemäß den Anforderungen der Straßenverkehrsordnung bedienen.

Der Kurs enthält die Themen, die für die Teilnehmer notwendig sind, um die Qualifikationen zu erhalten, die von der Durchführungsverordnung der dänischen Arbeitsumweltbehörde (Arbejdstilsynet) über Arbeitsschutztraining zum Fahren und Betreiben von Gabelstaplern gefordert werden. Der Kurs beinhaltet auch den Zertifikattest.

Nach der Beendigung dieses Kurses können die Teilnehmer alle Güterarten auf Gabelstaplern transportieren sowie Gabelstapler warten.

DIESER KURS WIRD AUF DEUTSCH UNTERRICHTET!

Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage - TYSK

Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage – Tysk

Gaffeltruck certifikatkursus B har til formål at lære deltagerne at føre og betjene forskellige typer gaffeltrucks og en selvkørende gaffelstabler med forskellig opbygning og udstyr efter gældende sikkerhedsbestemmelser ved transport af varierende godstyper på ramper, i reolgange, snævre rum og lagerhaller i overensstemmelse med færdselslovens krav.

Uddannelsen indeholder de emner, der er nødvendige for at deltagerne kan tilegne sig de kvalifikationer, som kræves i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser for at føre og betjene gaffeltrucks og gaffelstablere. Uddannelsen omfatter også certifikatprøven.

Efter endt uddannelse kan deltageren transportere alle former for gods på gaffeltrucks og selvkørende gaffelstablere samt vedligeholde de samme gaffeltrucks og gaffelstablere.

DETTE KURSUS UNDERVISES PÅ TYSK!

 

Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage

Info

Kursusnr.: 47592
Varighed: 7,0

Målgruppe

Deltagerne skal være fyldt 18 år og kunne fremvise enten et gyldigt kørekort eller en tilfredsstillende lægeattest (Sundhedsstyrelsens blanket til helbredsmæssige oplysninger ved udstedelse af kørekort).

Formål

Efter uddannelsen kan deltagerne føre og betjene gaffeltrucks og selvkørende gaffelstablere, foretage daglig vedligeholdelse af gaffeltrucks og gaffelstablere.

Indhold

Deltageren kan efter gennemført uddannelse føre og betjene forskellige typer gaffeltrucks (eldrevne og gas-/dieseldrevne), og en selvkørende gaffelstabler, med forskellig opbygning og udstyr efter gældende sikkerhedsbestemmelser ved transport af varierede godstyper, på ramper, i reolgange, snævre rum og lagerhaller i overensstemmelse med færdselslovens krav. Deltageren kan: ·  Foretage korrekt stuvning, optagning og afsætning af forskelligt gods i forskellige          højder i forskellige reoltyper i container og på lad, samt udføre blokstabling ¿ herunder vælge egnet løfteudstyr og lastbærer. ·  Udføre de eftersyn, som gaffeltruckføreren er ansvarlig for, og har viden om hvor ofte gaffeltrucken skal efterses og vedligeholdes. ·  Anvende leverandørens brugsanvisning i det daglige arbejde med gaffeltruck i forhold til at opnå det nødvendige kendskab til den/de konkrete maskine(r), der anvendes. ·  Anvende sin viden om risici forbundet med at arbejde med gaffeltrucks og gaffelstablere, herunder gaffeltruckens/gaffelstablerens opbygning og sikkerhedsanordninger samt den beregnede anvendelse og anvendelsesbegrænsninger af de forskellige trucktyper. ·  Aflæse forskellige typer belastningsdiagrammer på en sikker og forsvarlig måde, herunder vurdere byrdens vægt og tyngdepunktets placering samt vide om byrden ligger stabilt, inden der løftes. ·  Arbejde aktivt med eget arbejdsmiljø/ergonomi, elementær brandbekæmpelse og førstehjælp i forbindelse med at føre og betjene gaffeltrucks og gaffelstablere.   Uddannelsen indeholder de emner, der er nødvendige for at deltagerne kan tilegne sig de kvalifikationer, som kræves i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser (BEK 1088 af 28/11/2011) for at føre og betjene gaffeltrucks og gaffelstablere. Uddannelsen omfatter tillige certifikatprøven, der aflægges i henhold nævnte bekendtgørelse som fastlagt i censorvejledningen for denne certifikattype.

 

Gabelstapler-Zertifikat Kurs B, 7 Tage – Deutsch

Dieser Gabelstapler Kurs vermittelt den Teilnehmern, wie sie verschiedene Arten von Gabelstablern unterschiedlicher Bauart und Ausstattung entsprechend den aktuellen Sicherheitsbestimmungen für den Transport verschiedenster Güterarten auf Rampen, Schienen, engen Plätzen und Lagerhallen gemäß den Anforderungen der Straßenverkehrsordnung bedienen.

Der Kurs enthält die Themen, die für die Teilnehmer notwendig sind, um die Qualifikationen zu erhalten, die von der Durchführungsverordnung der dänischen Arbeitsumweltbehörde (Arbejdstilsynet) über Arbeitsschutztraining zum Fahren und Betreiben von Gabelstaplern gefordert werden. Der Kurs beinhaltet auch den Zertifikattest.

Nach der Beendigung dieses Kurses können die Teilnehmer alle Güterarten auf Gabelstaplern transportieren sowie Gabelstapler warten.

DIESER KURS WIRD AUF DEUTSCH UNTERRICHTET!

Kontakt os

ÅBNINGSTIDER OG ADRESSE

Telefontid 76 37 37 37

Mandag til torsdag 07:30 - 15:00
Fredag  07:30 - 14:00

AMU SYD Hovedafdeling
C F Tietgens Vej 6,
6000 Kolding
info@amusyd.dk
CVR: 10 08 52 92
EAN: 5798000553972