AMU Syd
Isolering Icon

Isolering

Åbent værksted

Isolering åbent værksted

Beregning af isoleringstykkelser

Info

Kursusnr.: 44434
Varighed: 2,0
Pris: kr. 236,00

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til personer der har eller søger beskæftigelse inden for isoleringsfaget.

Formål

Deltagerne kan, ud fra oplyste isoleringsspecifikationer på en isoleringsopgave, beregne isoleringstykkelsen ved brug af tabeller og edb-programmer.

Indhold

Deltagerne kan, ud fra oplyste isoleringsspecifikationer på en isoleringsopgave, f.eks. max. udvendig overfladetemperatur, beregne isoleringstykkelsen ved brug af tabeller og edb-programmer. Deltagerne kan endvidere ud fra kendskab til hvorledes varme breder sig ved ledning og stråling, udføre isoleringen således at varmetabet minimeres.Deltagerne kan udføre kondensisolering, ud fra viden om korrekte samlinger og principperne for udførelse af limning.

Brand, tætning af installationsgennemføringer

Info

Kursusnr.: 40747
Varighed: 1,0
Pris: kr. 118,00

Målgruppe

Uddannelsen er udviklet til faglærte og tilsvarende målgrupper, der i deres job har brug for kompetencer inden for brand, tætning af installationsgennemføringer.

Formål

Deltageren kan selvstændigt udføre myndighedskrævende brandtætninger af alle former for installationsgennemføringer i brandadskillelser, efter gældende love og regler.

Indhold

Deltageren kan selvstændigt udføre myndighedskrævende brandtætninger af alle former for installationsgennemføringer i brandadskillelser, efter gældende love og regler.

Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj

Info

Kursusnr.: 45141
Varighed: 1,0
Pris: kr. 118,00

Målgruppe

Faglærte og ufaglærte bygningsarbejdere.

Formål

Deltageren kan udføre varmt arbejde med gnistproducerende værktøj brandteknisk korrekt samt vurdere de mulige farer og de sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages ved udførelse af varmt arbejde.

Indhold

Deltageren kan vurdere de mulige farer og de sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages ved udførelse af varmt arbejde, som omfatter udførelse af bygningsopgaver med maskiner og værktøj, som afgiver gnister eller varme, som kan foranledige brand på arbejdsstedet.Deltageren kan udføre varmt arbejde med gnistproducerende værktøj som skærebrændere, vinkelsliber, loddeværktøj, eller varmluftpistol, brandteknisk korrekt.Deltageren kan udføre nødvendige brandtekniske forholdsregler inden arbejdet påbegyndes, foretage indretning af arbejdspladsen og træffe forholdsregler under arbejdet som tilgodeser brandsikkerheden, samt kan udføre de brandtekniske regler som gælder ved arbejdes afslutning.Deltagerne kan foretage brandslukning på arbejdspladsen.

Individuel kompetencevurdering i AMU

Info

Kursusnr.: 40080
Varighed: 5,0
Pris: kr. 0,00

Målgruppe

Individuel kompetencevurdering i AMU retter sig mod personer, der arbejder inden for de jobområder, hvor der tilbydes arbejdsmarkedsuddannelser, og som ønsker at få vurderet og anerkendt deres realkompetencer i forhold til AMU-uddannelserne.

Formål

Individuel kompetencevurdering i AMU giver deltageren mulighed for individuel uddannelsesplanlægning i AMU, og for at få udstedt AMU-uddannelsesbevis(-er) og AMU-kompetencebevis for anerkendte kompetencer, når der er grundlag herfor.

Indhold

Individuel kompetencevurdering i AMU er realkompetencevurdering, der har til formål at give deltageren anerkendelse for dennes viden, færdigheder og kompetencer som grundlag for videre og tilpasset erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse inden for rammerne af AMU-uddannelserne. Uddannelsesinstitutionen anerkender deltagerens realkompetencer i form af en individuel AMU-uddannelsesplan, udstedelse af AMU-uddannelsesbevis(-er) og/eller AMU-kompetencebevis, når der er grundlag herfor.

Køleisolering - Foamglas

Info

Kursusnr.: 47951
Varighed: 3,0
Pris: kr. 354,00

Målgruppe

Ufaglærte og faglærte, der har eller søger beskæftigelse inden for isolering af tekniske installationer med specielle krav til isoleringsevne.3,0 dage

Formål

Deltagerne kan gennemføre opmåling og tilskæring af foamglas samt montere disse på relevante emner. Deltagerne kan vurdere om varmetab/kuldetab bliver reduceret i forhold til produktets isoleringsevne. Desuden kan deltagerne beskrive hvilke sikkerhedskrav, der stilles til arbejdet med montering af foamglas og sikre, at disse overholdes såvel on- som offshore. Endelig kan deltagerne foretage evaluering og kvalitetssikring af eget arbejde, samt dokumentere og redegøre for valg af løsning.

Indhold

Deltagerne kan gennemføre opmåling og tilskæring af foamglas i forskellige udformninger, skåle bøjninger og tee stykker samt montere disse på relevante emner. Deltagerne kan vurdere om varmetab samt kuldetab bliver reduceret i forhold til produktets isoleringsevne samt vælge den metode, der giver den bedste isoleringsevne. Desuden kan deltagerne beskrive hvilke sikkerhedskrav, der stilles ved arbejdet med montering af foamglas i forbindelse med såvel on- som offshorearbejde samt sikre, at disse overholdes. Endelig kan deltagerne foretage evaluering og kvalitetssikring af eget arbejde samt dokumentere og redegøre for valg af løsning.

Køleisolering, anlægskendskab

Info

Kursusnr.: 41916
Varighed: 1,0
Pris: kr. 118,00

Målgruppe

Der kræves uddannelsesbevis fra 'PVC-folie, pap/lærred og asfaltpap', AF.10.00.00486 eller tilsvarende kvalifikationer.

Formål

Deltagerne kan efter afslutning af uddannelsen selvstændigt udføre isolering af enkle kølein-stallationer med cellegummi.

Indhold

Deltagerne kan anvende viden om principperne i køleanlægs opbygning og funktion, i forbindelse med deres arbejde med køleisolering, herunder:- Kendskab til komponenterne og principperne i køleanlægs opbygning og funktion- Grundlæggende viden om korrekt isolering af køleanlæg - Kendskab til de materialer der benyttes ved udførelse af køleisolering, samt deres egenskaber og korrekte behandling

Køleisolering/cellegummi T-stk.

Info

Kursusnr.: 41918
Varighed: 4,0
Pris: kr. 472,00

Målgruppe

Der kræves uddannelsesbevis fra Køleisolering/cellegummi trin 1, AF.10.00.00487 eller tilsvarende kvalifikationer.

Formål

Deltagerne kan efter afslutning af uddannelsen selvstændigt udføre isolering af køleanlæg og andre installationer med cellegummi i ht. tegninger og beskrivelser.

Indhold

Deltagerne kan efter afslutning af uddannelsen udføre køleisolering med cellegummi på T-stykker, overgange og ventiler. Deltagerne kan i den forbindelse: - Foretage opmålinger af installationerne forud for udførelse af arbejdet - Udføre opgaver i køleisolering med pålægning af cellegummi iht. vejledninger fra producenterne på T-stykker, overgange og ventiler - Overholde de kvalitetskrav, der skal opfyldes ved arbejdets udførelse, således at de kan foretage selvevaluering af eget arbejde

Køleisolering/cellegummi, beholdere

Info

Kursusnr.: 41920
Varighed: 1,0
Pris: kr. 118,00

Målgruppe

Der kræves uddannelsesbevis fra Køleisolering/cellegummi trin 1, AF.10.00.00487 eller tilsvarende kvalifikationer.

Formål

Deltagerne kan efter afslutning af uddannelsen selvstændigt udføre isolering af køleanlæg og andre installationer med cellegummi i ht. tegninger og beskrivelser.

Indhold

Deltagerne kan efter afslutning af uddannelsen udføre køleisolering med cellegummi på beholdere. Deltagerne kan i den forbindelse: - Foretage opmålinger af installationerne forud for udførelse af arbejdet - Udføre opgaver i køleisolering med pålægning af cellegummi iht. vejledninger fra producenterne på beholdere - Overholde de kvalitetskrav, der skal opfyldes ved arbejdets udførelse, således at de kan foretage selvevaluering af eget arbejde

Køleisolering/cellegummie

Info

Kursusnr.: 41917
Varighed: 4,0
Pris: kr. 472,00

Målgruppe

Der kræves uddannelsesbevis fra 'PVC-folie, pap/lærred og asfaltpap', AF.10.00.00486 eller tilsvarende kvalifikationer.

Formål

Deltagerne kan efter afslutning af uddannelsen selvstændigt udføre isolering af enkle kølein-stallationer med cellegummi.

Indhold

Deltagerne kan efter afslutning af uddannelsen udføre køleisolering med cellegummi på enkle installationer. Deltagerne kan i den forbindelse: - Foretage opmålinger af installationerne forud for udførelse af arbejdet - Udføre opgaver med pålægning af cellegummi iht. vejledninger fra producenterne på enkle køleinstallationer - Overholde de kvalitetskrav, der skal opfyldes ved arbejdets udførelse, således at de kan foretage selvevaluering af eget arbejde

Pladeisolering i Offshore- og olieindustri

Info

Kursusnr.: 47272
Varighed: 5,0
Pris: kr. 590,00

Målgruppe

Tekniske isolatører og andre faglærte og ufaglærte, der har erfaring og viden om pladeudfoldning og som har eller søger beskæftigelse inden for teknisk isolering i Offshore- og olieindustrien.

Formål

Deltagerne kan fremstille avanceret pladebeklædning til Offshore- og olieindustrien og montere vandafvisende pladebeklædning samt sikre at pladebeklædningen overholder gældende standarder, normer og forskrifter inden for branchen.

Indhold

Deltagerne kan fremstille avanceret pladebeklædning til Offshore- og olieindustrien samt sikre at pladebeklædningen overholder gældende standarder, normer og forskrifter inden for branchen. Deltagerne kan ligeledes montere vandafvisende pladebeklædning, der følger gældende normer og retningslinjer som beskrevet i CINI-normen og Norsok, og kan begrunde valg af værktøjer, materialer og metoder ud fra gældende vejledninger om arbejde på Nordsøen. Deltagerne kan endvidere kvalitetsvurdere eget arbejde og sikre, at arbejdet udføres under hensyntagen til regler for miljø, sundhed og sikkerhed.

Pladeudfoldning

Info

Kursusnr.: 41930
Varighed: 10,0
Pris: kr. 1.180,00

Målgruppe

Kurset henvender sig til personer, der er beskæftiget inden for isoleringsfaget. Det er en forudsætning at deltagerne har et halvt års praktisk erfaring fra arbejde med teknisk isolering.

Formål

Kurset henvender sig til personer, der er beskæftiget inden for isoleringsfaget. Efter gennemførelse af kurset kan deltagerne udføre enkle udfoldninger og tilpasninger af pladekapper, samt montere pladekapper af aluminiumplade på forekommende rørinstallationer, samt medvirke til at træffe foranstaltninger, der sikrer egen og andres sundhed og sikkerhed på byggepladsen.

Indhold

Deltagerne kan efter afslutning af uddannelsen udføre enkle udfoldninger og tilpasninger af pladekapper, samt montere pladekapper med underliggende isolering på forekommende rørinstallationer. Deltagerne kan i den forbindelse: - Foretage opmålinger af enkle rørarrangementer, samt fastlægge egen arbejdsplanlægning forud for montage af pladekapper- Bruge og vedligeholde værktøjer og maskiner, der benyttes ved udførelse af pladekappearbejdet, samt kan behandle materialerne korrekt- Udføre enkle udfoldninger og pladekappesegmenter, som indgår på enkle rørinstallationer - Bruge deres opnåede teoretisk viden om geometri og projektionstegning, ved udførelse af udfoldninger- Udføre korrekt montage af pladekappesegmenter med underliggende isolering på enkle rørinstallationer- Foretage selvevaluering af eget arbejde, ud fra de kvalitetskrav, der skal opfyldes ved arbejdets udførelse

Pladeudfoldning, bøjninger

Info

Kursusnr.: 41924
Varighed: 5,0
Pris: kr. 590,00

Målgruppe

Kurset henvender sig til personer, der er beskæftiget inden for isoleringsfaget. Der kræves uddannelsesbevis fra Grundlæggende pladeudfoldning/montage, AF.10.00.00494 eller tilsvarende kvalifikationer.

Formål

Formålet med kurset er at deltagerne efter gennemførelse af kurset kan udføre bøjninger, T-stykker og grenrør i aluminiumplade på forekommende rørinstallationer, samt medvirke til at træffe de korrekte sikkerheds- og sundhedsforanstaltninger.

Indhold

Deltagerne kan efter afslutning af uddannelsen udføre udfoldninger og tilpasninger af bøjninger i pladekapper, samt montere bøjninger i pladekapper med underliggende isolering på forekommende rørinstallationer. Deltagerne kan i den forbindelse: - Bruge deres opnåede teoretisk viden om geometri og projektionstegning, ved udførelse af udfoldninger til bøjninger- Udføre korrekt udfoldning og montage af bøjningerne med underliggende isolering på rørinstallationer- Foretage selvevaluering af eget arbejde, ud fra de kvalitetskrav, der skal opfyldes ved arbejdets udførelse

Pladeudfoldning, specielle udfoldninger

Info

Kursusnr.: 41926
Varighed: 10,0
Pris: kr. 1.180,00

Målgruppe

Kurset henvender sig til personer, der er beskæftiget inden for isoleringsfaget. Der kræves uddannelsesbevis fra Grundlæggende pladeudfoldning/montage, AF.10.00.00494, eller tilsvarende kvalifikationer.

Formål

Formålet med kurset er at deltagerne efter uddannelsen kan udføre udfoldninger og overgange og specielle udfoldninger i aluminiumplade på forekommende rørinstallationer, samt medvirke til at træffe korrekte sund- og sikkheredsforanstaltninger på byggepladsen

Indhold

Deltagerne kan efter afslutning af uddannelsen udføre udfoldninger og tilpasninger af specielle udfoldninger i pladekapper, samt montere disse udfoldninger af pladekappe med underliggende isolering på forekommende rørinstallationer. Deltagerne kan i den forbindelse: - Bruge deres opnåede teoretisk viden om geometri og projektionstegning, ved udførelse af udfoldninger til specielle udfoldninger- Udføre korrekt udfoldning og montage af specielle udfoldninger med underliggende isolering på rørinstallationer- Overholde de kvalitetskrav, der skal opfyldes ved arbejdets udførelse

Pladudfoldning, T-stykker, grenrør og overgange

Info

Kursusnr.: 41925
Varighed: 5,0
Pris: kr. 590,00

Målgruppe

Kurset henvender sig til personer, der er beskæftiget inden for isoleringsfaget. Der kræves uddannelsesbevis fra Grundlæggende pladeudfoldning/montage, AF.10.00.00494 eller tilsvarende kvalifikationer.

Formål

Formålet med kurset er at deltagerne efter gennemførelse af kurset kan udføre bøjninger, T-stykker og grenrør i aluminiumplade på forekommende rørinstallationer, samt medvirke til at træffe de korrekte sikkerheds- og sundhedsforanstaltninger.

Indhold

Deltagerne kan efter afslutning af uddannelsen udføre udfoldninger og tilpasninger af T-stykker, grenrør og overgange i pladekapper, samt montere T-stykker, grenrør og overgange i pladekappe med underliggende isolering på forekommende rørinstallationer. Deltagerne kan i den forbindelse: - Bruge deres opnåede teoretisk viden om geometri og projektionstegning, ved udførelse af udfoldninger til T-stykker, grenrør og overgange- Udføre korrekt udfoldning og montage af T-stykker, grenrør og overgange på rørinstallationer- Foretage selvevaluering af eget arbejde, ud fra de kvalitetskrav, der skal opfyldes ved arbejdets udførelse

Rulle- og bukkestillads - opstilling mv.

Info

Kursusnr.: 45566
Varighed: 1,0
Pris: kr. 118,00

Målgruppe

Faglærte og ufaglærte personer der har eller søger beskæftigelse i jobs, hvori der forekommer arbejde med opstilling, ændring eller nedtagning af rulle- eller bukkestilladser.

Formål

Deltagerne kan selvstændigt og i samarbejde med andre opstille, ændre og nedtage rulle- og bukkestilladser, således at de kan arbejde med disse stilladstyper i henhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 727 af 29. juni 2004 "Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler".

Indhold

Deltagerne kan opstille, ændre og nedtage rulle- og bukkestilladser i henhold til brugsanvisningen for den pågældende stilladsopstilling samt gældende lovgrundlag, således at stilladset er sikkert at arbejde på for de medarbejdere, der efterfølgende skal anvende stilladset. Deltagerne kan foretage en vurdering af, om stilladset som helhed er planlagt opstillet forsvarligt, set i relation til opgaven, dvs. hvilket arbejde der skal udføres fra stilladset, instruktionen fra arbejdsgiveren, leverandørbrugsanvisningen og opstillingsvejledningen.Deltagerne kan varetage egen og andres sikkerhed ved opstillingen, og sikre at det udleverede materiel og værktøj anvendes korrekt ud fra viden om opstillingsstedet, dvs. tilstrækkelig viden om jordbund, og byggematerialers egnethed til fastgørelse mv. Deltagerne har viden om lovgrundlaget på området, herunder ansvarsfordelingen i forhold til relevante aktører, og kan vurdere om stilladsmateriellet er forsvarligt, dvs. uden skadelig råd og korrosionsskader. Uddannelsen opfylder kravet til særlig uddannelse i forbindelse med opstilling, ændring og nedtagning af stilladser højere end 3 meter jf. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 727 af 29. juni 2004.

Sikkerhed ved udførelse af teknisk isolering

Info

Kursusnr.: 41909
Varighed: 1,0
Pris: kr. 118,00

Målgruppe

Kurset henvender sig til personer, der ønsker beskæftigelse inden for isoleringsfaget.Der er ingen specielle adgangskrav ud over de generelle adgangs- og aldersbetingelser der er gældende for deltagelse i Arbejdsmarkedsuddannelserne.

Formål

Formålet med kurset er at deltagerne lærer at udføre isolering af enkle forekommende installationer med PVC-folie, pap/lærred og asfaltpap, samt lærer at træffe de korrekte sundheds- og sikkerhedsforanstaltninger på byggepladsen.

Indhold

Deltagerne kan efter afslutning af uddannelsen træffe foranstaltninger, der sikrer egen og andres sundhed og sikkerhed på byggepladsen, når de udfører teknisk isolering. Deltagerne kan i den forbindelse:- Overholde gældende sikkerhedsregler vedr. arbejde med nyisolering, samt ved fjernelse og reparationer af eksisterede isolering på installationer og anlæg- Benytte værktøj og materiel, herunder stiger og stillads korrekt iht. gældende regler

Tekn. isolering - Klassificering af termiske anlæg

Info

Kursusnr.: 48340
Varighed: 5,0
Pris: kr. 590,00

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til personer, der har eller ønsker beskæftigelse inden for Teknisk isolering. Deltagerne kender som udgangspunkt forskel på teknisk isolering kontra bygningsisolering.

Formål

Deltagerne kan arbejde selvstændigt med de fleste opgaver ved klassificering af termiske anlæg under teknisk isolering. Deltagerne kan således beregne, hvilken isoleringstykkelse, der skal anvendes i et givent tilfælde. Deltagerne kan afprøve forskellige isoleringsarbejder i praksis jævnfør gældende lovkrav og bestemmelserne i Dansk Standard, jf. DS 452 - 3.

Indhold

Deltagerne kan arbejde selvstændigt med de fleste opgaver ved klassificering af termiske anlæg under teknisk isolering. Deltagerne kan således beregne, hvilken isoleringstykkelse, der skal anvendes i et givent tilfælde. Dette gælder også med hensyn til type rørbæringer samt ude-og indeanlæg. Desuden kan deltagerne vurdere, om pladskravene er overholdt. Deltagerne kan afprøve forskellige isoleringsarbejder i praksis jævnfør gældende lovkrav og bestemmelserne i Dansk Standard og kan ved planlægning af arbejdets udførelse tage udgangspunkt i leverandørvejledning og Dansk Standard og samtidig sikre sikkerhed og arbejdsmiljø. Endelig kan deltagerne foretage kvalitetssikring af eget arbejde og dokumentere og redegøre for valg af løsning.

Teknisk brandisolering - Ventilationskanaler

Info

Kursusnr.: 46666
Varighed: 4,0
Pris: kr. 472,00

Målgruppe

Isolatører, ventilationsarbejdere og personer, der har eller søger beskæftigelse inden for områder, der tager sigte på at brandsikre ventilationsanlæg.

Formål

Deltagerne kan sikre, at såvel isoleringsmaterialer som montering af brandisolering af ventilationskanaler overholder gældende standarder, normer og forskrifter fra leverandører, ligesom deltagerne kan montere brandisolering i forhold til DBI´s norm omkring brand-, flamme- og røgspjæld og etablere brandlukninger i murgennemføringer, der overholder krav til brandmodstandsevne.

Indhold

Deltagerne kan sikre, at såvel isoleringsmaterialer som montering af brandisolering af ventilationskanaler overholder gældende standarder (DS 428-3), normer og forskrifter fra leverandører. Deltagerne kan vurdere, hvilken type brandisolering, der skal bruges i forbindelse med brand-, flamme- og røgspjæld, samt afgøre om der i givet fald skal isoleres efter DBI´s normer. Deltagerne kan ligeledes etablere brandlukninger i murgennemføringer, der overholder krav til brandmodstandsevne og kan tilrettelægge arbejdet ud fra viden om brandtekniske klassifikationer og kendskab til kanal- og rørføringsdiagrammer samt udføre kvalitetsvurdering af udført arbejde. Brandisoleringsarbejdet udføres i øvrigt under hensyn til regler om arbejdsmiljø.

Teknisk isolering - Lydisolering

Info

Kursusnr.: 47587
Varighed: 5,0
Pris: kr. 590,00

Målgruppe

Personer, der har eller søger beskæftigelse inden for isolering af tekniske anlæg eller lydisolering.

Formål

Deltagerne kan gennemføre en nøjagtig lyd- og støjmåling af rum og maskindele med henblik på at udvikle den konstruktion og beklædning, der sænker lydniveauet, så det skaber et bedre arbejdsklima, og således at alle grænseværdier er overholdt.

Indhold

Deltagerne kan gennemføre en nøjagtig lyd- og støjmåling af rum og maskindele med henblik på at udvikle den konstruktion og beklædning, der sænker lydniveauet, så det skaber et bedre arbejdsklima, og således at alle grænseværdier er overholdt. Derudover kan deltagerne vælge materialer, metoder og konstruktioner til lyddæmpning ved en given opgave, samt kan dokumentere og redegøre for valg af løsning. Endelig kan deltagerne foretage evaluering og kvalitetssikring af eget arbejde, samt sikre at krav til sikkerhed, miljø og arbejdsmiljø er overholdt under arbejdets udførelse.

Teknisk isolering - Opmåling og tegning

Info

Kursusnr.: 46492
Varighed: 5,0
Pris: kr. 590,00

Målgruppe

Tekniske isolatører og personer, der har eller søger beskæftigelse inden for isolering af tekniske anlæg

Formål

Deltagerne kan gennemføre en nøjagtig opmåling af almindelige og specielle installationer med henblik på fremstilling og montering af pladekappe med underliggende isolering på forekommende rørinstallationer og kan desuden tegne og illustrere emnerne på en sådan måde, at disse kan forstås af såvel fremstiller som af montør.

Indhold

Deltagerne kan gennemføre en nøjagtig opmåling af almindelige og specielle installationer med henblik på fremstilling og montering af pladekappe med underliggende isolering på forekommende rørinstallationer. På baggrund af viden om dels geometri og dels færdigheder i korrekt udfoldning kan deltagerne desuden tegne og illustrere emnerne på en sådan måde, at disse kan forstås af såvel fremstiller som af montør, der skal henholdsvis udføre og montere udfoldningerne. Endelig kan deltagerne foretage evaluering og kvalitetssikring af eget arbejde, samt dokumentere og redegøre for valg af løsning.

Teknisk isolering, kanalisolering

Info

Kursusnr.: 41913
Varighed: 2,0
Pris: kr. 236,00

Målgruppe

Kurset henvender sig til personer, der ønsker beskæftigelse inden for isoleringsfaget.Der er ingen specielle adgangskrav ud over de generelle adgangs- og aldersbetingelser der er gældende for deltagelse i Arbejdsmarkedsuddannelserne.

Formål

Formålet med kurset er at deltagerne lærer at udføre isolering af enkle forekommende installationer med PVC-folie, pap/lærred og asfaltpap, samt lærer at træffe de korrekte sundheds- og sikkerhedsforanstaltninger på byggepladsen.

Indhold

Deltagerne kan efter afslutning af uddannelsen udføre pålægning af PVC-folie og underliggende isolering på enkle rørinstallationer. Deltagerne kan i den forbindelse: - Bruge og vedligeholde de værktøjer, der benyttes ved udførelse af PVC-folie - Udføre enkle opgaver med isolering af rørinstallationer, som afsluttes med PVC-folie iht. vejledninger fra producenterne - Overholde de kvalitetskrav, der skal opfyldes ved arbejdets udførelse, således at de kan foretage selvevaluering af eget arbejde

Teknisk isolering, pap og lærred

Info

Kursusnr.: 41912
Varighed: 2,0
Pris: kr. 236,00

Målgruppe

Kurset henvender sig til personer, der ønsker beskæftigelse inden for isoleringsfaget.Der er ingen specielle adgangskrav ud over de generelle adgangs- og aldersbetingelser der er gældende for deltagelse i Arbejdsmarkedsuddannelserne.

Formål

Formålet med kurset er at deltagerne lærer at udføre isolering af enkle forekommende installationer med PVC-folie, pap/lærred og asfaltpap, samt lærer at træffe de korrekte sundheds- og sikkerhedsforanstaltninger på byggepladsen.

Indhold

Deltagerne kan efter afslutning af uddannelsen udføre pålægning af pap og lærred og underliggende isolering på rørinstallationer. Deltagerne kan i den forbindelse: - Udføre opgaver med isolering af rørinstallationer, som afsluttes med pap og lærred iht. i henhold til gældende regler og praksis- Overholde de kvalitetskrav, der skal opfyldes ved arbejdets udførelse, således at de kan foretage selvevaluering af eget arbejde

Teknisk isolering, PVC-folie

Info

Kursusnr.: 41914
Varighed: 4,0
Pris: kr. 472,00

Målgruppe

Kurset henvender sig til personer, der ønsker beskæftigelse inden for isoleringsfaget.Der er ingen specielle adgangskrav ud over de generelle adgangs- og aldersbetingelser der er gældende for deltagelse i Arbejdsmarkedsuddannelserne.

Formål

Formålet med kurset er at deltagerne lærer at udføre isolering af enkle forekommende installationer med PVC-folie, pap/lærred og asfaltpap, samt lærer at træffe de korrekte sundheds- og sikkerhedsforanstaltninger på byggepladsen.

Indhold

Deltagerne kan efter afslutning af uddannelsen udføre pålægning af PVC-folie og underliggende isolering på enkle rørinstallationer. Deltagerne kan i den forbindelse: - Bruge og vedligeholde de værktøjer, der benyttes ved udførelse af PVC-folie - Udføre enkle opgaver med isolering af rørinstallationer, som afsluttes med PVC-folie iht. vejledninger fra producenterne - Overholde de kvalitetskrav, der skal opfyldes ved arbejdets udførelse, således at de kan foretage selvevaluering af eget arbejde

Teknisk isolering, PVC-folie, specielle afslutn.

Info

Kursusnr.: 41915
Varighed: 4,0
Pris: kr. 472,00

Målgruppe

Kurset henvender sig til personer, der ønsker beskæftigelse inden for isoleringsfaget.Der er ingen specielle adgangskrav ud over de generelle adgangs- og aldersbetingelser der er gældende for deltagelse i Arbejdsmarkedsuddannelserne.

Formål

Formålet med kurset er at deltagerne lærer at udføre isolering af enkle forekommende installationer med PVC-folie, pap/lærred og asfaltpap, samt lærer at træffe de korrekte sundheds- og sikkerhedsforanstaltninger på byggepladsen.

Indhold

Deltagerne kan efter afslutning af uddannelsen udføre pålægning af PVC-folie og underliggende isolering på alle forekommende installationer. Deltagerne kan i den forbindelse: - Foretage opmålinger af sekmenter og installationer forud for udførelse af arbejdet med PVC-folie - Udføre komplicerede opgaver med isolering af installationerne, som afsluttes med PVC-folie iht. vejledninger fra producenterne - Overholde de kvalitetskrav, der skal opfyldes ved arbejdets udførelse, således at de kan foretage selvevaluering af eget arbejde

Isolering åbent værksted

Beregning af isoleringstykkelser

Info

Kursusnr.: 44434
Varighed: 2,0
Pris: kr. 236,00

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til personer der har eller søger beskæftigelse inden for isoleringsfaget.

Formål

Deltagerne kan, ud fra oplyste isoleringsspecifikationer på en isoleringsopgave, beregne isoleringstykkelsen ved brug af tabeller og edb-programmer.

Indhold

Deltagerne kan, ud fra oplyste isoleringsspecifikationer på en isoleringsopgave, f.eks. max. udvendig overfladetemperatur, beregne isoleringstykkelsen ved brug af tabeller og edb-programmer. Deltagerne kan endvidere ud fra kendskab til hvorledes varme breder sig ved ledning og stråling, udføre isoleringen således at varmetabet minimeres.Deltagerne kan udføre kondensisolering, ud fra viden om korrekte samlinger og principperne for udførelse af limning.

Brand, tætning af installationsgennemføringer

Info

Kursusnr.: 40747
Varighed: 1,0
Pris: kr. 118,00

Målgruppe

Uddannelsen er udviklet til faglærte og tilsvarende målgrupper, der i deres job har brug for kompetencer inden for brand, tætning af installationsgennemføringer.

Formål

Deltageren kan selvstændigt udføre myndighedskrævende brandtætninger af alle former for installationsgennemføringer i brandadskillelser, efter gældende love og regler.

Indhold

Deltageren kan selvstændigt udføre myndighedskrævende brandtætninger af alle former for installationsgennemføringer i brandadskillelser, efter gældende love og regler.

Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj

Info

Kursusnr.: 45141
Varighed: 1,0
Pris: kr. 118,00

Målgruppe

Faglærte og ufaglærte bygningsarbejdere.

Formål

Deltageren kan udføre varmt arbejde med gnistproducerende værktøj brandteknisk korrekt samt vurdere de mulige farer og de sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages ved udførelse af varmt arbejde.

Indhold

Deltageren kan vurdere de mulige farer og de sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages ved udførelse af varmt arbejde, som omfatter udførelse af bygningsopgaver med maskiner og værktøj, som afgiver gnister eller varme, som kan foranledige brand på arbejdsstedet.Deltageren kan udføre varmt arbejde med gnistproducerende værktøj som skærebrændere, vinkelsliber, loddeværktøj, eller varmluftpistol, brandteknisk korrekt.Deltageren kan udføre nødvendige brandtekniske forholdsregler inden arbejdet påbegyndes, foretage indretning af arbejdspladsen og træffe forholdsregler under arbejdet som tilgodeser brandsikkerheden, samt kan udføre de brandtekniske regler som gælder ved arbejdes afslutning.Deltagerne kan foretage brandslukning på arbejdspladsen.

Individuel kompetencevurdering i AMU

Info

Kursusnr.: 40080
Varighed: 5,0
Pris: kr. 0,00

Målgruppe

Individuel kompetencevurdering i AMU retter sig mod personer, der arbejder inden for de jobområder, hvor der tilbydes arbejdsmarkedsuddannelser, og som ønsker at få vurderet og anerkendt deres realkompetencer i forhold til AMU-uddannelserne.

Formål

Individuel kompetencevurdering i AMU giver deltageren mulighed for individuel uddannelsesplanlægning i AMU, og for at få udstedt AMU-uddannelsesbevis(-er) og AMU-kompetencebevis for anerkendte kompetencer, når der er grundlag herfor.

Indhold

Individuel kompetencevurdering i AMU er realkompetencevurdering, der har til formål at give deltageren anerkendelse for dennes viden, færdigheder og kompetencer som grundlag for videre og tilpasset erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse inden for rammerne af AMU-uddannelserne. Uddannelsesinstitutionen anerkender deltagerens realkompetencer i form af en individuel AMU-uddannelsesplan, udstedelse af AMU-uddannelsesbevis(-er) og/eller AMU-kompetencebevis, når der er grundlag herfor.

Køleisolering - Foamglas

Info

Kursusnr.: 47951
Varighed: 3,0
Pris: kr. 354,00

Målgruppe

Ufaglærte og faglærte, der har eller søger beskæftigelse inden for isolering af tekniske installationer med specielle krav til isoleringsevne.3,0 dage

Formål

Deltagerne kan gennemføre opmåling og tilskæring af foamglas samt montere disse på relevante emner. Deltagerne kan vurdere om varmetab/kuldetab bliver reduceret i forhold til produktets isoleringsevne. Desuden kan deltagerne beskrive hvilke sikkerhedskrav, der stilles til arbejdet med montering af foamglas og sikre, at disse overholdes såvel on- som offshore. Endelig kan deltagerne foretage evaluering og kvalitetssikring af eget arbejde, samt dokumentere og redegøre for valg af løsning.

Indhold

Deltagerne kan gennemføre opmåling og tilskæring af foamglas i forskellige udformninger, skåle bøjninger og tee stykker samt montere disse på relevante emner. Deltagerne kan vurdere om varmetab samt kuldetab bliver reduceret i forhold til produktets isoleringsevne samt vælge den metode, der giver den bedste isoleringsevne. Desuden kan deltagerne beskrive hvilke sikkerhedskrav, der stilles ved arbejdet med montering af foamglas i forbindelse med såvel on- som offshorearbejde samt sikre, at disse overholdes. Endelig kan deltagerne foretage evaluering og kvalitetssikring af eget arbejde samt dokumentere og redegøre for valg af løsning.

Køleisolering, anlægskendskab

Info

Kursusnr.: 41916
Varighed: 1,0
Pris: kr. 118,00

Målgruppe

Der kræves uddannelsesbevis fra 'PVC-folie, pap/lærred og asfaltpap', AF.10.00.00486 eller tilsvarende kvalifikationer.

Formål

Deltagerne kan efter afslutning af uddannelsen selvstændigt udføre isolering af enkle kølein-stallationer med cellegummi.

Indhold

Deltagerne kan anvende viden om principperne i køleanlægs opbygning og funktion, i forbindelse med deres arbejde med køleisolering, herunder:- Kendskab til komponenterne og principperne i køleanlægs opbygning og funktion- Grundlæggende viden om korrekt isolering af køleanlæg - Kendskab til de materialer der benyttes ved udførelse af køleisolering, samt deres egenskaber og korrekte behandling

Køleisolering/cellegummi T-stk.

Info

Kursusnr.: 41918
Varighed: 4,0
Pris: kr. 472,00

Målgruppe

Der kræves uddannelsesbevis fra Køleisolering/cellegummi trin 1, AF.10.00.00487 eller tilsvarende kvalifikationer.

Formål

Deltagerne kan efter afslutning af uddannelsen selvstændigt udføre isolering af køleanlæg og andre installationer med cellegummi i ht. tegninger og beskrivelser.

Indhold

Deltagerne kan efter afslutning af uddannelsen udføre køleisolering med cellegummi på T-stykker, overgange og ventiler. Deltagerne kan i den forbindelse: - Foretage opmålinger af installationerne forud for udførelse af arbejdet - Udføre opgaver i køleisolering med pålægning af cellegummi iht. vejledninger fra producenterne på T-stykker, overgange og ventiler - Overholde de kvalitetskrav, der skal opfyldes ved arbejdets udførelse, således at de kan foretage selvevaluering af eget arbejde

Køleisolering/cellegummi, beholdere

Info

Kursusnr.: 41920
Varighed: 1,0
Pris: kr. 118,00

Målgruppe

Der kræves uddannelsesbevis fra Køleisolering/cellegummi trin 1, AF.10.00.00487 eller tilsvarende kvalifikationer.

Formål

Deltagerne kan efter afslutning af uddannelsen selvstændigt udføre isolering af køleanlæg og andre installationer med cellegummi i ht. tegninger og beskrivelser.

Indhold

Deltagerne kan efter afslutning af uddannelsen udføre køleisolering med cellegummi på beholdere. Deltagerne kan i den forbindelse: - Foretage opmålinger af installationerne forud for udførelse af arbejdet - Udføre opgaver i køleisolering med pålægning af cellegummi iht. vejledninger fra producenterne på beholdere - Overholde de kvalitetskrav, der skal opfyldes ved arbejdets udførelse, således at de kan foretage selvevaluering af eget arbejde

Køleisolering/cellegummie

Info

Kursusnr.: 41917
Varighed: 4,0
Pris: kr. 472,00

Målgruppe

Der kræves uddannelsesbevis fra 'PVC-folie, pap/lærred og asfaltpap', AF.10.00.00486 eller tilsvarende kvalifikationer.

Formål

Deltagerne kan efter afslutning af uddannelsen selvstændigt udføre isolering af enkle kølein-stallationer med cellegummi.

Indhold

Deltagerne kan efter afslutning af uddannelsen udføre køleisolering med cellegummi på enkle installationer. Deltagerne kan i den forbindelse: - Foretage opmålinger af installationerne forud for udførelse af arbejdet - Udføre opgaver med pålægning af cellegummi iht. vejledninger fra producenterne på enkle køleinstallationer - Overholde de kvalitetskrav, der skal opfyldes ved arbejdets udførelse, således at de kan foretage selvevaluering af eget arbejde

Pladeisolering i Offshore- og olieindustri

Info

Kursusnr.: 47272
Varighed: 5,0
Pris: kr. 590,00

Målgruppe

Tekniske isolatører og andre faglærte og ufaglærte, der har erfaring og viden om pladeudfoldning og som har eller søger beskæftigelse inden for teknisk isolering i Offshore- og olieindustrien.

Formål

Deltagerne kan fremstille avanceret pladebeklædning til Offshore- og olieindustrien og montere vandafvisende pladebeklædning samt sikre at pladebeklædningen overholder gældende standarder, normer og forskrifter inden for branchen.

Indhold

Deltagerne kan fremstille avanceret pladebeklædning til Offshore- og olieindustrien samt sikre at pladebeklædningen overholder gældende standarder, normer og forskrifter inden for branchen. Deltagerne kan ligeledes montere vandafvisende pladebeklædning, der følger gældende normer og retningslinjer som beskrevet i CINI-normen og Norsok, og kan begrunde valg af værktøjer, materialer og metoder ud fra gældende vejledninger om arbejde på Nordsøen. Deltagerne kan endvidere kvalitetsvurdere eget arbejde og sikre, at arbejdet udføres under hensyntagen til regler for miljø, sundhed og sikkerhed.

Pladeudfoldning

Info

Kursusnr.: 41930
Varighed: 10,0
Pris: kr. 1.180,00

Målgruppe

Kurset henvender sig til personer, der er beskæftiget inden for isoleringsfaget. Det er en forudsætning at deltagerne har et halvt års praktisk erfaring fra arbejde med teknisk isolering.

Formål

Kurset henvender sig til personer, der er beskæftiget inden for isoleringsfaget. Efter gennemførelse af kurset kan deltagerne udføre enkle udfoldninger og tilpasninger af pladekapper, samt montere pladekapper af aluminiumplade på forekommende rørinstallationer, samt medvirke til at træffe foranstaltninger, der sikrer egen og andres sundhed og sikkerhed på byggepladsen.

Indhold

Deltagerne kan efter afslutning af uddannelsen udføre enkle udfoldninger og tilpasninger af pladekapper, samt montere pladekapper med underliggende isolering på forekommende rørinstallationer. Deltagerne kan i den forbindelse: - Foretage opmålinger af enkle rørarrangementer, samt fastlægge egen arbejdsplanlægning forud for montage af pladekapper- Bruge og vedligeholde værktøjer og maskiner, der benyttes ved udførelse af pladekappearbejdet, samt kan behandle materialerne korrekt- Udføre enkle udfoldninger og pladekappesegmenter, som indgår på enkle rørinstallationer - Bruge deres opnåede teoretisk viden om geometri og projektionstegning, ved udførelse af udfoldninger- Udføre korrekt montage af pladekappesegmenter med underliggende isolering på enkle rørinstallationer- Foretage selvevaluering af eget arbejde, ud fra de kvalitetskrav, der skal opfyldes ved arbejdets udførelse

Pladeudfoldning, bøjninger

Info

Kursusnr.: 41924
Varighed: 5,0
Pris: kr. 590,00

Målgruppe

Kurset henvender sig til personer, der er beskæftiget inden for isoleringsfaget. Der kræves uddannelsesbevis fra Grundlæggende pladeudfoldning/montage, AF.10.00.00494 eller tilsvarende kvalifikationer.

Formål

Formålet med kurset er at deltagerne efter gennemførelse af kurset kan udføre bøjninger, T-stykker og grenrør i aluminiumplade på forekommende rørinstallationer, samt medvirke til at træffe de korrekte sikkerheds- og sundhedsforanstaltninger.

Indhold

Deltagerne kan efter afslutning af uddannelsen udføre udfoldninger og tilpasninger af bøjninger i pladekapper, samt montere bøjninger i pladekapper med underliggende isolering på forekommende rørinstallationer. Deltagerne kan i den forbindelse: - Bruge deres opnåede teoretisk viden om geometri og projektionstegning, ved udførelse af udfoldninger til bøjninger- Udføre korrekt udfoldning og montage af bøjningerne med underliggende isolering på rørinstallationer- Foretage selvevaluering af eget arbejde, ud fra de kvalitetskrav, der skal opfyldes ved arbejdets udførelse

Pladeudfoldning, specielle udfoldninger

Info

Kursusnr.: 41926
Varighed: 10,0
Pris: kr. 1.180,00

Målgruppe

Kurset henvender sig til personer, der er beskæftiget inden for isoleringsfaget. Der kræves uddannelsesbevis fra Grundlæggende pladeudfoldning/montage, AF.10.00.00494, eller tilsvarende kvalifikationer.

Formål

Formålet med kurset er at deltagerne efter uddannelsen kan udføre udfoldninger og overgange og specielle udfoldninger i aluminiumplade på forekommende rørinstallationer, samt medvirke til at træffe korrekte sund- og sikkheredsforanstaltninger på byggepladsen

Indhold

Deltagerne kan efter afslutning af uddannelsen udføre udfoldninger og tilpasninger af specielle udfoldninger i pladekapper, samt montere disse udfoldninger af pladekappe med underliggende isolering på forekommende rørinstallationer. Deltagerne kan i den forbindelse: - Bruge deres opnåede teoretisk viden om geometri og projektionstegning, ved udførelse af udfoldninger til specielle udfoldninger- Udføre korrekt udfoldning og montage af specielle udfoldninger med underliggende isolering på rørinstallationer- Overholde de kvalitetskrav, der skal opfyldes ved arbejdets udførelse

Pladudfoldning, T-stykker, grenrør og overgange

Info

Kursusnr.: 41925
Varighed: 5,0
Pris: kr. 590,00

Målgruppe

Kurset henvender sig til personer, der er beskæftiget inden for isoleringsfaget. Der kræves uddannelsesbevis fra Grundlæggende pladeudfoldning/montage, AF.10.00.00494 eller tilsvarende kvalifikationer.

Formål

Formålet med kurset er at deltagerne efter gennemførelse af kurset kan udføre bøjninger, T-stykker og grenrør i aluminiumplade på forekommende rørinstallationer, samt medvirke til at træffe de korrekte sikkerheds- og sundhedsforanstaltninger.

Indhold

Deltagerne kan efter afslutning af uddannelsen udføre udfoldninger og tilpasninger af T-stykker, grenrør og overgange i pladekapper, samt montere T-stykker, grenrør og overgange i pladekappe med underliggende isolering på forekommende rørinstallationer. Deltagerne kan i den forbindelse: - Bruge deres opnåede teoretisk viden om geometri og projektionstegning, ved udførelse af udfoldninger til T-stykker, grenrør og overgange- Udføre korrekt udfoldning og montage af T-stykker, grenrør og overgange på rørinstallationer- Foretage selvevaluering af eget arbejde, ud fra de kvalitetskrav, der skal opfyldes ved arbejdets udførelse

Rulle- og bukkestillads - opstilling mv.

Info

Kursusnr.: 45566
Varighed: 1,0
Pris: kr. 118,00

Målgruppe

Faglærte og ufaglærte personer der har eller søger beskæftigelse i jobs, hvori der forekommer arbejde med opstilling, ændring eller nedtagning af rulle- eller bukkestilladser.

Formål

Deltagerne kan selvstændigt og i samarbejde med andre opstille, ændre og nedtage rulle- og bukkestilladser, således at de kan arbejde med disse stilladstyper i henhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 727 af 29. juni 2004 "Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler".

Indhold

Deltagerne kan opstille, ændre og nedtage rulle- og bukkestilladser i henhold til brugsanvisningen for den pågældende stilladsopstilling samt gældende lovgrundlag, således at stilladset er sikkert at arbejde på for de medarbejdere, der efterfølgende skal anvende stilladset. Deltagerne kan foretage en vurdering af, om stilladset som helhed er planlagt opstillet forsvarligt, set i relation til opgaven, dvs. hvilket arbejde der skal udføres fra stilladset, instruktionen fra arbejdsgiveren, leverandørbrugsanvisningen og opstillingsvejledningen.Deltagerne kan varetage egen og andres sikkerhed ved opstillingen, og sikre at det udleverede materiel og værktøj anvendes korrekt ud fra viden om opstillingsstedet, dvs. tilstrækkelig viden om jordbund, og byggematerialers egnethed til fastgørelse mv. Deltagerne har viden om lovgrundlaget på området, herunder ansvarsfordelingen i forhold til relevante aktører, og kan vurdere om stilladsmateriellet er forsvarligt, dvs. uden skadelig råd og korrosionsskader. Uddannelsen opfylder kravet til særlig uddannelse i forbindelse med opstilling, ændring og nedtagning af stilladser højere end 3 meter jf. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 727 af 29. juni 2004.

Sikkerhed ved udførelse af teknisk isolering

Info

Kursusnr.: 41909
Varighed: 1,0
Pris: kr. 118,00

Målgruppe

Kurset henvender sig til personer, der ønsker beskæftigelse inden for isoleringsfaget.Der er ingen specielle adgangskrav ud over de generelle adgangs- og aldersbetingelser der er gældende for deltagelse i Arbejdsmarkedsuddannelserne.

Formål

Formålet med kurset er at deltagerne lærer at udføre isolering af enkle forekommende installationer med PVC-folie, pap/lærred og asfaltpap, samt lærer at træffe de korrekte sundheds- og sikkerhedsforanstaltninger på byggepladsen.

Indhold

Deltagerne kan efter afslutning af uddannelsen træffe foranstaltninger, der sikrer egen og andres sundhed og sikkerhed på byggepladsen, når de udfører teknisk isolering. Deltagerne kan i den forbindelse:- Overholde gældende sikkerhedsregler vedr. arbejde med nyisolering, samt ved fjernelse og reparationer af eksisterede isolering på installationer og anlæg- Benytte værktøj og materiel, herunder stiger og stillads korrekt iht. gældende regler

Tekn. isolering - Klassificering af termiske anlæg

Info

Kursusnr.: 48340
Varighed: 5,0
Pris: kr. 590,00

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til personer, der har eller ønsker beskæftigelse inden for Teknisk isolering. Deltagerne kender som udgangspunkt forskel på teknisk isolering kontra bygningsisolering.

Formål

Deltagerne kan arbejde selvstændigt med de fleste opgaver ved klassificering af termiske anlæg under teknisk isolering. Deltagerne kan således beregne, hvilken isoleringstykkelse, der skal anvendes i et givent tilfælde. Deltagerne kan afprøve forskellige isoleringsarbejder i praksis jævnfør gældende lovkrav og bestemmelserne i Dansk Standard, jf. DS 452 - 3.

Indhold

Deltagerne kan arbejde selvstændigt med de fleste opgaver ved klassificering af termiske anlæg under teknisk isolering. Deltagerne kan således beregne, hvilken isoleringstykkelse, der skal anvendes i et givent tilfælde. Dette gælder også med hensyn til type rørbæringer samt ude-og indeanlæg. Desuden kan deltagerne vurdere, om pladskravene er overholdt. Deltagerne kan afprøve forskellige isoleringsarbejder i praksis jævnfør gældende lovkrav og bestemmelserne i Dansk Standard og kan ved planlægning af arbejdets udførelse tage udgangspunkt i leverandørvejledning og Dansk Standard og samtidig sikre sikkerhed og arbejdsmiljø. Endelig kan deltagerne foretage kvalitetssikring af eget arbejde og dokumentere og redegøre for valg af løsning.

Teknisk brandisolering - Ventilationskanaler

Info

Kursusnr.: 46666
Varighed: 4,0
Pris: kr. 472,00

Målgruppe

Isolatører, ventilationsarbejdere og personer, der har eller søger beskæftigelse inden for områder, der tager sigte på at brandsikre ventilationsanlæg.

Formål

Deltagerne kan sikre, at såvel isoleringsmaterialer som montering af brandisolering af ventilationskanaler overholder gældende standarder, normer og forskrifter fra leverandører, ligesom deltagerne kan montere brandisolering i forhold til DBI´s norm omkring brand-, flamme- og røgspjæld og etablere brandlukninger i murgennemføringer, der overholder krav til brandmodstandsevne.

Indhold

Deltagerne kan sikre, at såvel isoleringsmaterialer som montering af brandisolering af ventilationskanaler overholder gældende standarder (DS 428-3), normer og forskrifter fra leverandører. Deltagerne kan vurdere, hvilken type brandisolering, der skal bruges i forbindelse med brand-, flamme- og røgspjæld, samt afgøre om der i givet fald skal isoleres efter DBI´s normer. Deltagerne kan ligeledes etablere brandlukninger i murgennemføringer, der overholder krav til brandmodstandsevne og kan tilrettelægge arbejdet ud fra viden om brandtekniske klassifikationer og kendskab til kanal- og rørføringsdiagrammer samt udføre kvalitetsvurdering af udført arbejde. Brandisoleringsarbejdet udføres i øvrigt under hensyn til regler om arbejdsmiljø.

Teknisk isolering - Lydisolering

Info

Kursusnr.: 47587
Varighed: 5,0
Pris: kr. 590,00

Målgruppe

Personer, der har eller søger beskæftigelse inden for isolering af tekniske anlæg eller lydisolering.

Formål

Deltagerne kan gennemføre en nøjagtig lyd- og støjmåling af rum og maskindele med henblik på at udvikle den konstruktion og beklædning, der sænker lydniveauet, så det skaber et bedre arbejdsklima, og således at alle grænseværdier er overholdt.

Indhold

Deltagerne kan gennemføre en nøjagtig lyd- og støjmåling af rum og maskindele med henblik på at udvikle den konstruktion og beklædning, der sænker lydniveauet, så det skaber et bedre arbejdsklima, og således at alle grænseværdier er overholdt. Derudover kan deltagerne vælge materialer, metoder og konstruktioner til lyddæmpning ved en given opgave, samt kan dokumentere og redegøre for valg af løsning. Endelig kan deltagerne foretage evaluering og kvalitetssikring af eget arbejde, samt sikre at krav til sikkerhed, miljø og arbejdsmiljø er overholdt under arbejdets udførelse.

Teknisk isolering - Opmåling og tegning

Info

Kursusnr.: 46492
Varighed: 5,0
Pris: kr. 590,00

Målgruppe

Tekniske isolatører og personer, der har eller søger beskæftigelse inden for isolering af tekniske anlæg

Formål

Deltagerne kan gennemføre en nøjagtig opmåling af almindelige og specielle installationer med henblik på fremstilling og montering af pladekappe med underliggende isolering på forekommende rørinstallationer og kan desuden tegne og illustrere emnerne på en sådan måde, at disse kan forstås af såvel fremstiller som af montør.

Indhold

Deltagerne kan gennemføre en nøjagtig opmåling af almindelige og specielle installationer med henblik på fremstilling og montering af pladekappe med underliggende isolering på forekommende rørinstallationer. På baggrund af viden om dels geometri og dels færdigheder i korrekt udfoldning kan deltagerne desuden tegne og illustrere emnerne på en sådan måde, at disse kan forstås af såvel fremstiller som af montør, der skal henholdsvis udføre og montere udfoldningerne. Endelig kan deltagerne foretage evaluering og kvalitetssikring af eget arbejde, samt dokumentere og redegøre for valg af løsning.

Teknisk isolering, kanalisolering

Info

Kursusnr.: 41913
Varighed: 2,0
Pris: kr. 236,00

Målgruppe

Kurset henvender sig til personer, der ønsker beskæftigelse inden for isoleringsfaget.Der er ingen specielle adgangskrav ud over de generelle adgangs- og aldersbetingelser der er gældende for deltagelse i Arbejdsmarkedsuddannelserne.

Formål

Formålet med kurset er at deltagerne lærer at udføre isolering af enkle forekommende installationer med PVC-folie, pap/lærred og asfaltpap, samt lærer at træffe de korrekte sundheds- og sikkerhedsforanstaltninger på byggepladsen.

Indhold

Deltagerne kan efter afslutning af uddannelsen udføre pålægning af PVC-folie og underliggende isolering på enkle rørinstallationer. Deltagerne kan i den forbindelse: - Bruge og vedligeholde de værktøjer, der benyttes ved udførelse af PVC-folie - Udføre enkle opgaver med isolering af rørinstallationer, som afsluttes med PVC-folie iht. vejledninger fra producenterne - Overholde de kvalitetskrav, der skal opfyldes ved arbejdets udførelse, således at de kan foretage selvevaluering af eget arbejde

Teknisk isolering, pap og lærred

Info

Kursusnr.: 41912
Varighed: 2,0
Pris: kr. 236,00

Målgruppe

Kurset henvender sig til personer, der ønsker beskæftigelse inden for isoleringsfaget.Der er ingen specielle adgangskrav ud over de generelle adgangs- og aldersbetingelser der er gældende for deltagelse i Arbejdsmarkedsuddannelserne.

Formål

Formålet med kurset er at deltagerne lærer at udføre isolering af enkle forekommende installationer med PVC-folie, pap/lærred og asfaltpap, samt lærer at træffe de korrekte sundheds- og sikkerhedsforanstaltninger på byggepladsen.

Indhold

Deltagerne kan efter afslutning af uddannelsen udføre pålægning af pap og lærred og underliggende isolering på rørinstallationer. Deltagerne kan i den forbindelse: - Udføre opgaver med isolering af rørinstallationer, som afsluttes med pap og lærred iht. i henhold til gældende regler og praksis- Overholde de kvalitetskrav, der skal opfyldes ved arbejdets udførelse, således at de kan foretage selvevaluering af eget arbejde

Teknisk isolering, PVC-folie

Info

Kursusnr.: 41914
Varighed: 4,0
Pris: kr. 472,00

Målgruppe

Kurset henvender sig til personer, der ønsker beskæftigelse inden for isoleringsfaget.Der er ingen specielle adgangskrav ud over de generelle adgangs- og aldersbetingelser der er gældende for deltagelse i Arbejdsmarkedsuddannelserne.

Formål

Formålet med kurset er at deltagerne lærer at udføre isolering af enkle forekommende installationer med PVC-folie, pap/lærred og asfaltpap, samt lærer at træffe de korrekte sundheds- og sikkerhedsforanstaltninger på byggepladsen.

Indhold

Deltagerne kan efter afslutning af uddannelsen udføre pålægning af PVC-folie og underliggende isolering på enkle rørinstallationer. Deltagerne kan i den forbindelse: - Bruge og vedligeholde de værktøjer, der benyttes ved udførelse af PVC-folie - Udføre enkle opgaver med isolering af rørinstallationer, som afsluttes med PVC-folie iht. vejledninger fra producenterne - Overholde de kvalitetskrav, der skal opfyldes ved arbejdets udførelse, således at de kan foretage selvevaluering af eget arbejde

Teknisk isolering, PVC-folie, specielle afslutn.

Info

Kursusnr.: 41915
Varighed: 4,0
Pris: kr. 472,00

Målgruppe

Kurset henvender sig til personer, der ønsker beskæftigelse inden for isoleringsfaget.Der er ingen specielle adgangskrav ud over de generelle adgangs- og aldersbetingelser der er gældende for deltagelse i Arbejdsmarkedsuddannelserne.

Formål

Formålet med kurset er at deltagerne lærer at udføre isolering af enkle forekommende installationer med PVC-folie, pap/lærred og asfaltpap, samt lærer at træffe de korrekte sundheds- og sikkerhedsforanstaltninger på byggepladsen.

Indhold

Deltagerne kan efter afslutning af uddannelsen udføre pålægning af PVC-folie og underliggende isolering på alle forekommende installationer. Deltagerne kan i den forbindelse: - Foretage opmålinger af sekmenter og installationer forud for udførelse af arbejdet med PVC-folie - Udføre komplicerede opgaver med isolering af installationerne, som afsluttes med PVC-folie iht. vejledninger fra producenterne - Overholde de kvalitetskrav, der skal opfyldes ved arbejdets udførelse, således at de kan foretage selvevaluering af eget arbejde

Kontakt os

ÅBNINGSTIDER OG ADRESSE

Telefontid 76 37 37 37

Mandag til torsdag 07:30 - 15:00
Fredag  07:30 - 14:00

AMU SYD Hovedafdeling
C F Tietgens Vej 6,
6000 Kolding
info@amusyd.dk
CVR: 10 08 52 92
EAN: 5798000553972