AMU Syd
Isolering Icon

Isolering

Isolering

Plade isolering

Køleisolering - Foamglas

Info

Kursusnr.: 47951
Varighed: 3,0
Pris: kr. 354,00

Målgruppe

Ufaglærte og faglærte, der har eller søger beskæftigelse inden for isolering af tekniske installationer med specielle krav til isoleringsevne.3,0 dage

Formål

Deltagerne kan gennemføre opmåling og tilskæring af foamglas samt montere disse på relevante emner. Deltagerne kan vurdere om varmetab/kuldetab bliver reduceret i forhold til produktets isoleringsevne. Desuden kan deltagerne beskrive hvilke sikkerhedskrav, der stilles til arbejdet med montering af foamglas og sikre, at disse overholdes såvel on- som offshore. Endelig kan deltagerne foretage evaluering og kvalitetssikring af eget arbejde, samt dokumentere og redegøre for valg af løsning.

Indhold

Deltagerne kan gennemføre opmåling og tilskæring af foamglas i forskellige udformninger, skåle bøjninger og tee stykker samt montere disse på relevante emner. Deltagerne kan vurdere om varmetab samt kuldetab bliver reduceret i forhold til produktets isoleringsevne samt vælge den metode, der giver den bedste isoleringsevne. Desuden kan deltagerne beskrive hvilke sikkerhedskrav, der stilles ved arbejdet med montering af foamglas i forbindelse med såvel on- som offshorearbejde samt sikre, at disse overholdes. Endelig kan deltagerne foretage evaluering og kvalitetssikring af eget arbejde samt dokumentere og redegøre for valg af løsning.

Pladeisolering i Offshore- og olieindustri

Info

Kursusnr.: 47272
Varighed: 5,0
Pris: kr. 590,00

Målgruppe

Tekniske isolatører og andre faglærte og ufaglærte, der har erfaring og viden om pladeudfoldning og som har eller søger beskæftigelse inden for teknisk isolering i Offshore- og olieindustrien.

Formål

Deltagerne kan fremstille avanceret pladebeklædning til Offshore- og olieindustrien og montere vandafvisende pladebeklædning samt sikre at pladebeklædningen overholder gældende standarder, normer og forskrifter inden for branchen.

Indhold

Deltagerne kan fremstille avanceret pladebeklædning til Offshore- og olieindustrien samt sikre at pladebeklædningen overholder gældende standarder, normer og forskrifter inden for branchen. Deltagerne kan ligeledes montere vandafvisende pladebeklædning, der følger gældende normer og retningslinjer som beskrevet i CINI-normen og Norsok, og kan begrunde valg af værktøjer, materialer og metoder ud fra gældende vejledninger om arbejde på Nordsøen. Deltagerne kan endvidere kvalitetsvurdere eget arbejde og sikre, at arbejdet udføres under hensyntagen til regler for miljø, sundhed og sikkerhed.

Pladeudfoldning

Info

Kursusnr.: 41930
Varighed: 10,0
Pris: kr. 1.180,00

Målgruppe

Kurset henvender sig til personer, der er beskæftiget inden for isoleringsfaget. Det er en forudsætning at deltagerne har et halvt års praktisk erfaring fra arbejde med teknisk isolering.

Formål

Kurset henvender sig til personer, der er beskæftiget inden for isoleringsfaget. Efter gennemførelse af kurset kan deltagerne udføre enkle udfoldninger og tilpasninger af pladekapper, samt montere pladekapper af aluminiumplade på forekommende rørinstallationer, samt medvirke til at træffe foranstaltninger, der sikrer egen og andres sundhed og sikkerhed på byggepladsen.

Indhold

Deltagerne kan efter afslutning af uddannelsen udføre enkle udfoldninger og tilpasninger af pladekapper, samt montere pladekapper med underliggende isolering på forekommende rørinstallationer. Deltagerne kan i den forbindelse: - Foretage opmålinger af enkle rørarrangementer, samt fastlægge egen arbejdsplanlægning forud for montage af pladekapper- Bruge og vedligeholde værktøjer og maskiner, der benyttes ved udførelse af pladekappearbejdet, samt kan behandle materialerne korrekt- Udføre enkle udfoldninger og pladekappesegmenter, som indgår på enkle rørinstallationer - Bruge deres opnåede teoretisk viden om geometri og projektionstegning, ved udførelse af udfoldninger- Udføre korrekt montage af pladekappesegmenter med underliggende isolering på enkle rørinstallationer- Foretage selvevaluering af eget arbejde, ud fra de kvalitetskrav, der skal opfyldes ved arbejdets udførelse

Pladeudfoldning, bøjninger

Info

Kursusnr.: 41924
Varighed: 5,0
Pris: kr. 590,00

Målgruppe

Kurset henvender sig til personer, der er beskæftiget inden for isoleringsfaget. Der kræves uddannelsesbevis fra Grundlæggende pladeudfoldning/montage, AF.10.00.00494 eller tilsvarende kvalifikationer.

Formål

Formålet med kurset er at deltagerne efter gennemførelse af kurset kan udføre bøjninger, T-stykker og grenrør i aluminiumplade på forekommende rørinstallationer, samt medvirke til at træffe de korrekte sikkerheds- og sundhedsforanstaltninger.

Indhold

Deltagerne kan efter afslutning af uddannelsen udføre udfoldninger og tilpasninger af bøjninger i pladekapper, samt montere bøjninger i pladekapper med underliggende isolering på forekommende rørinstallationer. Deltagerne kan i den forbindelse: - Bruge deres opnåede teoretisk viden om geometri og projektionstegning, ved udførelse af udfoldninger til bøjninger- Udføre korrekt udfoldning og montage af bøjningerne med underliggende isolering på rørinstallationer- Foretage selvevaluering af eget arbejde, ud fra de kvalitetskrav, der skal opfyldes ved arbejdets udførelse

Pladeudfoldning, specielle udfoldninger

Info

Kursusnr.: 41926
Varighed: 10,0
Pris: kr. 1.180,00

Målgruppe

Kurset henvender sig til personer, der er beskæftiget inden for isoleringsfaget. Der kræves uddannelsesbevis fra Grundlæggende pladeudfoldning/montage, AF.10.00.00494, eller tilsvarende kvalifikationer.

Formål

Formålet med kurset er at deltagerne efter uddannelsen kan udføre udfoldninger og overgange og specielle udfoldninger i aluminiumplade på forekommende rørinstallationer, samt medvirke til at træffe korrekte sund- og sikkheredsforanstaltninger på byggepladsen

Indhold

Deltagerne kan efter afslutning af uddannelsen udføre udfoldninger og tilpasninger af specielle udfoldninger i pladekapper, samt montere disse udfoldninger af pladekappe med underliggende isolering på forekommende rørinstallationer. Deltagerne kan i den forbindelse: - Bruge deres opnåede teoretisk viden om geometri og projektionstegning, ved udførelse af udfoldninger til specielle udfoldninger- Udføre korrekt udfoldning og montage af specielle udfoldninger med underliggende isolering på rørinstallationer- Overholde de kvalitetskrav, der skal opfyldes ved arbejdets udførelse

Pladudfoldning, T-stykker, grenrør og overgange

Info

Kursusnr.: 41925
Varighed: 5,0
Pris: kr. 590,00

Målgruppe

Kurset henvender sig til personer, der er beskæftiget inden for isoleringsfaget. Der kræves uddannelsesbevis fra Grundlæggende pladeudfoldning/montage, AF.10.00.00494 eller tilsvarende kvalifikationer.

Formål

Formålet med kurset er at deltagerne efter gennemførelse af kurset kan udføre bøjninger, T-stykker og grenrør i aluminiumplade på forekommende rørinstallationer, samt medvirke til at træffe de korrekte sikkerheds- og sundhedsforanstaltninger.

Indhold

Deltagerne kan efter afslutning af uddannelsen udføre udfoldninger og tilpasninger af T-stykker, grenrør og overgange i pladekapper, samt montere T-stykker, grenrør og overgange i pladekappe med underliggende isolering på forekommende rørinstallationer. Deltagerne kan i den forbindelse: - Bruge deres opnåede teoretisk viden om geometri og projektionstegning, ved udførelse af udfoldninger til T-stykker, grenrør og overgange- Udføre korrekt udfoldning og montage af T-stykker, grenrør og overgange på rørinstallationer- Foretage selvevaluering af eget arbejde, ud fra de kvalitetskrav, der skal opfyldes ved arbejdets udførelse

Plade isolering

Køleisolering - Foamglas

Info

Kursusnr.: 47951
Varighed: 3,0
Pris: kr. 354,00

Målgruppe

Ufaglærte og faglærte, der har eller søger beskæftigelse inden for isolering af tekniske installationer med specielle krav til isoleringsevne.3,0 dage

Formål

Deltagerne kan gennemføre opmåling og tilskæring af foamglas samt montere disse på relevante emner. Deltagerne kan vurdere om varmetab/kuldetab bliver reduceret i forhold til produktets isoleringsevne. Desuden kan deltagerne beskrive hvilke sikkerhedskrav, der stilles til arbejdet med montering af foamglas og sikre, at disse overholdes såvel on- som offshore. Endelig kan deltagerne foretage evaluering og kvalitetssikring af eget arbejde, samt dokumentere og redegøre for valg af løsning.

Indhold

Deltagerne kan gennemføre opmåling og tilskæring af foamglas i forskellige udformninger, skåle bøjninger og tee stykker samt montere disse på relevante emner. Deltagerne kan vurdere om varmetab samt kuldetab bliver reduceret i forhold til produktets isoleringsevne samt vælge den metode, der giver den bedste isoleringsevne. Desuden kan deltagerne beskrive hvilke sikkerhedskrav, der stilles ved arbejdet med montering af foamglas i forbindelse med såvel on- som offshorearbejde samt sikre, at disse overholdes. Endelig kan deltagerne foretage evaluering og kvalitetssikring af eget arbejde samt dokumentere og redegøre for valg af løsning.

Pladeisolering i Offshore- og olieindustri

Info

Kursusnr.: 47272
Varighed: 5,0
Pris: kr. 590,00

Målgruppe

Tekniske isolatører og andre faglærte og ufaglærte, der har erfaring og viden om pladeudfoldning og som har eller søger beskæftigelse inden for teknisk isolering i Offshore- og olieindustrien.

Formål

Deltagerne kan fremstille avanceret pladebeklædning til Offshore- og olieindustrien og montere vandafvisende pladebeklædning samt sikre at pladebeklædningen overholder gældende standarder, normer og forskrifter inden for branchen.

Indhold

Deltagerne kan fremstille avanceret pladebeklædning til Offshore- og olieindustrien samt sikre at pladebeklædningen overholder gældende standarder, normer og forskrifter inden for branchen. Deltagerne kan ligeledes montere vandafvisende pladebeklædning, der følger gældende normer og retningslinjer som beskrevet i CINI-normen og Norsok, og kan begrunde valg af værktøjer, materialer og metoder ud fra gældende vejledninger om arbejde på Nordsøen. Deltagerne kan endvidere kvalitetsvurdere eget arbejde og sikre, at arbejdet udføres under hensyntagen til regler for miljø, sundhed og sikkerhed.

Pladeudfoldning

Info

Kursusnr.: 41930
Varighed: 10,0
Pris: kr. 1.180,00

Målgruppe

Kurset henvender sig til personer, der er beskæftiget inden for isoleringsfaget. Det er en forudsætning at deltagerne har et halvt års praktisk erfaring fra arbejde med teknisk isolering.

Formål

Kurset henvender sig til personer, der er beskæftiget inden for isoleringsfaget. Efter gennemførelse af kurset kan deltagerne udføre enkle udfoldninger og tilpasninger af pladekapper, samt montere pladekapper af aluminiumplade på forekommende rørinstallationer, samt medvirke til at træffe foranstaltninger, der sikrer egen og andres sundhed og sikkerhed på byggepladsen.

Indhold

Deltagerne kan efter afslutning af uddannelsen udføre enkle udfoldninger og tilpasninger af pladekapper, samt montere pladekapper med underliggende isolering på forekommende rørinstallationer. Deltagerne kan i den forbindelse: - Foretage opmålinger af enkle rørarrangementer, samt fastlægge egen arbejdsplanlægning forud for montage af pladekapper- Bruge og vedligeholde værktøjer og maskiner, der benyttes ved udførelse af pladekappearbejdet, samt kan behandle materialerne korrekt- Udføre enkle udfoldninger og pladekappesegmenter, som indgår på enkle rørinstallationer - Bruge deres opnåede teoretisk viden om geometri og projektionstegning, ved udførelse af udfoldninger- Udføre korrekt montage af pladekappesegmenter med underliggende isolering på enkle rørinstallationer- Foretage selvevaluering af eget arbejde, ud fra de kvalitetskrav, der skal opfyldes ved arbejdets udførelse

Pladeudfoldning, bøjninger

Info

Kursusnr.: 41924
Varighed: 5,0
Pris: kr. 590,00

Målgruppe

Kurset henvender sig til personer, der er beskæftiget inden for isoleringsfaget. Der kræves uddannelsesbevis fra Grundlæggende pladeudfoldning/montage, AF.10.00.00494 eller tilsvarende kvalifikationer.

Formål

Formålet med kurset er at deltagerne efter gennemførelse af kurset kan udføre bøjninger, T-stykker og grenrør i aluminiumplade på forekommende rørinstallationer, samt medvirke til at træffe de korrekte sikkerheds- og sundhedsforanstaltninger.

Indhold

Deltagerne kan efter afslutning af uddannelsen udføre udfoldninger og tilpasninger af bøjninger i pladekapper, samt montere bøjninger i pladekapper med underliggende isolering på forekommende rørinstallationer. Deltagerne kan i den forbindelse: - Bruge deres opnåede teoretisk viden om geometri og projektionstegning, ved udførelse af udfoldninger til bøjninger- Udføre korrekt udfoldning og montage af bøjningerne med underliggende isolering på rørinstallationer- Foretage selvevaluering af eget arbejde, ud fra de kvalitetskrav, der skal opfyldes ved arbejdets udførelse

Pladeudfoldning, specielle udfoldninger

Info

Kursusnr.: 41926
Varighed: 10,0
Pris: kr. 1.180,00

Målgruppe

Kurset henvender sig til personer, der er beskæftiget inden for isoleringsfaget. Der kræves uddannelsesbevis fra Grundlæggende pladeudfoldning/montage, AF.10.00.00494, eller tilsvarende kvalifikationer.

Formål

Formålet med kurset er at deltagerne efter uddannelsen kan udføre udfoldninger og overgange og specielle udfoldninger i aluminiumplade på forekommende rørinstallationer, samt medvirke til at træffe korrekte sund- og sikkheredsforanstaltninger på byggepladsen

Indhold

Deltagerne kan efter afslutning af uddannelsen udføre udfoldninger og tilpasninger af specielle udfoldninger i pladekapper, samt montere disse udfoldninger af pladekappe med underliggende isolering på forekommende rørinstallationer. Deltagerne kan i den forbindelse: - Bruge deres opnåede teoretisk viden om geometri og projektionstegning, ved udførelse af udfoldninger til specielle udfoldninger- Udføre korrekt udfoldning og montage af specielle udfoldninger med underliggende isolering på rørinstallationer- Overholde de kvalitetskrav, der skal opfyldes ved arbejdets udførelse

Pladudfoldning, T-stykker, grenrør og overgange

Info

Kursusnr.: 41925
Varighed: 5,0
Pris: kr. 590,00

Målgruppe

Kurset henvender sig til personer, der er beskæftiget inden for isoleringsfaget. Der kræves uddannelsesbevis fra Grundlæggende pladeudfoldning/montage, AF.10.00.00494 eller tilsvarende kvalifikationer.

Formål

Formålet med kurset er at deltagerne efter gennemførelse af kurset kan udføre bøjninger, T-stykker og grenrør i aluminiumplade på forekommende rørinstallationer, samt medvirke til at træffe de korrekte sikkerheds- og sundhedsforanstaltninger.

Indhold

Deltagerne kan efter afslutning af uddannelsen udføre udfoldninger og tilpasninger af T-stykker, grenrør og overgange i pladekapper, samt montere T-stykker, grenrør og overgange i pladekappe med underliggende isolering på forekommende rørinstallationer. Deltagerne kan i den forbindelse: - Bruge deres opnåede teoretisk viden om geometri og projektionstegning, ved udførelse af udfoldninger til T-stykker, grenrør og overgange- Udføre korrekt udfoldning og montage af T-stykker, grenrør og overgange på rørinstallationer- Foretage selvevaluering af eget arbejde, ud fra de kvalitetskrav, der skal opfyldes ved arbejdets udførelse

Kontakt os

ÅBNINGSTIDER OG ADRESSE

Telefontid 76 37 37 37

Mandag til torsdag 07:30 - 15:00
Fredag  07:30 - 14:00

AMU SYD Hovedafdeling
C F Tietgens Vej 6,
6000 Kolding
info@amusyd.dk
CVR: 10 08 52 92
EAN: 5798000553972