AMU Syd
Flygtninge Icon

Flygtninge / IGU

Svejsekurser for F/I

Kompetenceafklaring af ikke-dansktalende svejsere

Kurset henvender sig til personer med anden etnisk baggrund, end dansk. Kurset foregår som heldagsundervisning, der veksler mellem teori og opgaveløsning.

 

Vi starter 1. dag med det lovpligtige certifikatkursus §17 ”Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning og termisk skæring”, således at kursisten har adgang til vore metalværkseder.

De næste 2 dage afklares den enkelte kursist i forhold til uddannelse inden for svejseområdet. Kursisten anerkendes for viden, færdigheder og kompetencer inden for svejsning, som grundlag for videre- og tilpasset erhvervsrettet efteruddannelse, inden for rammerne af AMU.

Såfremt der er grundlag, færdigheder og kompetencer til videreuddannelse inden for svejseområdet, udarbejdes en individuel uddannelsesplan for det videre forløb. 

Indhold:

 • Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning og termisk skæring §17 (1 dag)

Kompetenceafklaringen foretages ud fra individuelle og gruppesamtaler, samt praktiske svejseøvelser i processerne (2 dage):

 • 111 - Manuel lysbuesvejsning
 • 135 - MAG-svejsning
 • 141 - TIG-svejsning.

 
Indhold i vurderingen:

 • Gennemgang af sikkerhedsforanstaltninger ved svejsning
 • Gennemgang af svejseprocedurer
 • Samtale om svejseerfaring, holdvis
 • Sikkerheds- og brugervejledning af svejseudstyret i værkstedet
 • Gennemgang om de svejseopgaver, der skal udføres under afklaringen
 • Individuel opgaveløsning af svejseopgaver i forskellige processer
 • Individuel samtale om svejseerfaring
 • Individuel udarbejdelse af uddannelsesplan.

 

Dato:

13. - 15. december 2017

 

Varighed:

3 dage

 

Pris pr. person:

Kr. 1.866,60

 

Antal deltagere:

Min. 10 personer

 

Tilmelding:

Vibeke Pedersen - vip@amusyd.dk - 76 37 37 43

 

Tolk:

Jobcenter stiller tolk til rådighed uden omkostninger for AMU SYD, såfremt dette er nødvendigt for kursusdeltagelse.

___________________

 

Vibeke Pedersen Amu Kurser Kolding Ribe

 


 

Pdf Download 


Kontakt os

ÅBNINGSTIDER OG ADRESSE

Telefontid 76 37 37 37

Mandag til torsdag 07:30 - 15:00
Fredag  07:30 - 14:00

AMU SYD Hovedafdeling
C F Tietgens Vej 6,
6000 Kolding
info@amusyd.dk
CVR: 10 08 52 92
EAN: 5798000553972