AMU Syd
Flygtninge Icon

Flygtninge / IGU

Svejsekurser for F/I

Kompetenceafklaring af ikke-dansktalende svejsere

Kurset henvender sig til personer med anden etnisk baggrund end dansk, og dermed er ikke-dansktalende. Kurset foregår som heltidsundervisning, der veksler mellem teori og opgaveløsning.

 

På dette 2-dages kursus afklares den enkelte kursist i forhold til uddannelse inden for svejseområdet. Kursisten anerkendes for viden, færdigheder og kompetencer som grundlag for videre- og tilpasset erhvervsrettet efteruddannelse, inden for rammerne af AMU.

Såfremt der er grundlag, færdigheder og kompetencer inden for svejsning, til videreuddannelse inden for svejseområdet, udarbejdes en individuel uddannelsesplan for det videre forløb.

 

Indhold:

Kompetenceafklaringen foretages ud fra individuelle og gruppesamtaler, samt praktiske svejseøvelser i processerne:

 • 111 (manuel lysbuesvejsning)
 • 135 (MAG svejsning) og
 • 141 (TIG svejsning)

 

Indhold i vurderingen:

 • Gennemgang af sikkerhedsforanstaltninger ved svejsning
 • Gennemgang af svejseprocedurer
 • Samtale om svejseerfaring, holdvis
 • Sikkerheds- og brugervejledning af svejseudstyret i værkstedet
 • Gennemgang om de svejseopgaver, der skal udføres under afklaringen
 • Individuel opgaveløsning af svejseopgaver i forskellige processer
 • Individuel samtale om svejseerfaring
 • Individuel udarbejdelse af uddannelsesplan.

 

Varighed:

2 dage

 

Antal deltagere:

Min. 10 personer

 

Tilmelding:

Ole Møller - olm@amusyd.dk - 25 24 06 61

 

Tolk:

Der skal stilles tolk til rådighed, uden udgift for AMU SYD


Kontakt os

ÅBNINGSTIDER OG ADRESSE

Telefontid 76 37 37 37

Mandag til torsdag 07:30 - 15:00
Fredag  07:30 - 14:00

AMU SYD Hovedafdeling
C F Tietgens Vej 6,
6000 Kolding
info@amusyd.dk
CVR.nr: 10 08 52 92